Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Smukke veje og stier

Smukke og sikre veje og stier ønskes

I forlængelse af trafikmødet på Espergærde Bibliotek 23. februar 2009 med Per Tærsbøl og Henrik Møller fra byrådet (og mig selv) i panelet, er jeg blevet bedt om at komme med et indlæg til Borgerbladet.

Ved mødet kom vi rundt om mange konkrete problemstillinger, lige fra en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til ønsket om en regulering og forskønnelse af området omkring Mørdrupsvejs udmunding i Strandvejen ved Espergærde Havn.

Det første har helt sikkert meget lange udsigter, og personligt ser jeg da også nødigt, at vores nærrekreative og fredede områder skal inddrages til trafikale landanlæg af internationale dimensioner, ligeså lidt som en ny gennemgående motorvej og højhastighedsbane vil kunne bidrage positivt til kommunens herlighedsværdier.

Så hellere et smukt torv ved Espergærde Havn og smukkere veje og stier, og gerne flere af de sidste, så vi kan få et tætmasket og sammenhængende net af trafiksikre stiruter i hele kommunen.

Der er ingen tvivl om, at skønhed fremmer såvel trafiksikkerhed som almindelig livsglæde, mens grimhed gør det modsatte (Det får mig til at tænke på, hvordan den seneste udvidelse af Prøvestenscentret har gjort dette så grimt, så man tror det er løgn - men også lidt fascinerende: tænk at kunne skabe den ultimative grimhed!).

Grimt er det også, når parkerede biler hober sig op og ned af alle veje med to af de fire hjul solidt plantet midt på det smalle fortov, så man dårligt kan passere med en barnevogn. Eller når diverse lastbiler og sættevognstog invaderer vores små villaveje for at aflevere et eller andet, folk har bestil over nettet.

Flere mødedeltagere ønskede foranstaltninger, der kan få bilisterne til at
overholde hastighedsgrænserne på Agnetevej, Mørdrupvej og Strandvejen.

Her må anbefales etablering af fartdæmpende foranstaltninger i form af  busvenlige bump, ”midtervulster” og midterøer, der med fordel kan placeres ved stikrydsninger.
 
I øvrigt er mange af de emner, der blev drøftet ved mødet, efterfølgende taget under positiv behandling i det ”Forslag til Kommuneplan 2009-20”, som blev sendt ud til offentlig høring 1. maj med høringsfrist 4. juli 2009.

Planen, som kan ses på helsingorkommune.dk, er fuld af gode forslag om bl.a. flere cykelstier, bedre trafiksikkerhed og bedre vilkår for fodgængere med hensigtserklæring om at ville gøre en indsats i forhold til renholdelse af fortove, parkerede biler på fortove, ødelagte fortovsbelægninger og dårlig snerydning. Desuden vil man forbedre tilgængeligheden til busstoppesteder og stationer. Og flere af de stier, Dansk Cyklistforbund og andet godtfolk har efterlyst i årevis, indgår i planen.

Så må vi jo bare håbe, der bliver råd til at leve op til alle de gode intentioner, samtidig med at millionerne ruller lystigt ud af kommunekassen til Kulturværft og renovering af vores misligholdte Marienlyst Slot.

I øvrigt gør det mig lidt utryg, at Kommuneplanforslagets planer over eksisterende veje, stier og kollektiv trafik indeholder diverse fejl. Fx håber jeg ikke, at det betyder noget, at Hornbækbanen tilsyneladende har fået endestation ved Grønnehave. Det duer jo ikke, hvis man skal videre med Kystbanen eller med Lille Nord. Man skulle hellere binde Hornbækbanen sammen med Lille Nord, lige som den er blevet bundet sammen med Gribskovbanen i den anden ende.

Lad mig slutte med at opfordre alle interesserede i at deltage i kommuneplandebatten og sende kommentarer og ønsker til udv@helsingor.dk senest 4. juli 2009!
 
Kai Thaarslund
trafik- og byplanlægger

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM