Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Havnetorvet skæmmet af ny platform

Manglende helhedsplan for Havnetorvet i Espergærde! 

Espergærde Byforening har for flere år siden fremsat forslag til en dannelse af en egentlig torveplads ved hjørnet Mørdrupvej – Strandvejen i forbindelse med ombygning af dele af Strandvejen for at dæmpe bilernes alt for høje fart i krydset og for at skabe et smukkere byrum. 

Mens dette forslag fortsat diskuteres lokalt og i Kommunen, har der fra Den Italienske restaurant på hjørnet været interesse for, at den kedelige og slidte betonflisebelægning på arealet ud for restauranten blev gjort mere attraktiv. Man har således gjort sig tanker om, at restaurantens serveringsareal omkring det store platantræ blev ændret til belægning i f.eks. chaussesten og at gangareal indenom og udenom serveringsarealet blev ændret til nye fliser. 
Men restauranten har selvsagt ikke ønsket alene at stå for udgift til en renovering af belægningerne, da det er Kommunens areal.

Desværre er det ikke alle restauranterne på pladsen, der har ønsker om at skabe en god og sammenhængende plads og en ordentlig flisebelægning. Således har Pizzarestauranten ved siden af den italienske restaurant i foråret 2010 etableret egen udeservering, udført som en bastant hævet platform i træ og samtidig solidt indhegnet! 

Helhedsindtrykket af platformen er meget uheldigt af flere årsager.

Torvepladsen er blevet opdelt i forskellige niveauer og der er ingen sammenhæng hverken materialemæssigt eller på nogen anden måde.
Det kan derfor undre, såfremt Kommunen har godkendt dette arkitektoniske misfoster og hvordan hænger det i øvrigt sammen med Kommunens arkitekturpolitik?

Opførelsen af platformen viser med al tydelighed, at der snarligst er behov for en samlet løsning på arealerne ved Mørdrupvej – Strandvejen af både funktionel og arkitektonisk kvalitet.

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM