Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Kommunen taber retssag

Kommunen taber afgørende retssag om omstridt Strandvejs-byggegrund

Dette var den malende overskrift i Dagbladet den 18. juni, hvor Dagbladets konklusion var, at politikerne i kommunen beholder kronerne i kommunekassen. Denne konklusion var begrundet i, at Per Tærsbøl proklamerede, at lovgivningen har overhalet os indenom. Derfor støtter, Per Tærsbøl nu, at man skal kaste håndklædet i ringen og undlader at anke den trufne landsretsafgørelse.

Politikerne i Helsingør Kommune må vel snart have lært, at staten ikke er det samme, som en lokal myndighed. Staten er i den moderne administrative udgave at betragte som enhver anden spekulant, der rask væk løber fra alle tidligere aftaler. Først Meulenborgskoven og nu Mirasol etc. Så derfor bør kommune gå ganske rask efter Højesteret. I stedet for at økonomiudvalget opgiver sin selvfølgelige poliske ret til handling, skal foreningen By og Land, opfordre Helsingør Kommune til at sende kommunens yngste studentermedhjælp ind på Rigsarkivet, for at få fat i sagen om Civilforsvarets udbygning af kursusejendomme.

Alle Den Kommitteredes og Planstyrelsens dispensationssager og sagsakter findes i Rigsarkivet.

 

 

I sin tid da kommunen gav civilforsvaret ret til overbygning af grunden i skoven, mod at friholde Marisolgrunden for al fremtidig bebyggelse, kunne kommunen ikke gøre dette alene. Der var en lang række offentlige instanser involveret i denne dispensation og byggetilladelse. Eksempelvis var Friluftsrådet impliceret i sagen om overbebyggelse sammen med afdelingschef i Boligministeriet Vagn Rud Nielsen samt Den Kommitterede, Edmund Hansen.

Derfor blev der i sin tid ikke lavet en byplanvedtægt (i dag lokalplan), fordi staten selvfølgelig ville overholde alle sine aftaler med anden offentlig myndighed. Det var også i denne sammenhæng, at den store skov - parkeringsplads blev oprettet.

Der er ud over genparter i kommunens eget byggesagsarkiv, også mange officielle skrivelser, i rigsarkivet, der kan belyse denne sag retligt. Kommune kan roligt, i stedet for at stikke hovedet i busken, klare frisag med henvisning til alle tidligere aftaler.

 

- dels ved at søge om fri proces om indbringelse af sagen mod staten for Højesteret,

- dels ved at påbegynde udarbejdelse af en lokalplan for området

 

Og endelig, hvis det senere skulle give kontroverser om erstatning, kan man jo hjælpe den stakkels grundejer med en erstatningssag mod statens ejendomsselskab, der har solgt grunden.

Derfor stiller BY & LAND Helsingør, et åbent spørgsmål til Byrådet: ”Hvornår lære I, at statens ejendomsselskab Freja skal man holde i en meget kort og stram snor.” Hold nu bare tungen lige i munde og lad ikke Per Tærsbøls defaitisme bringe det samlede økonomiudvalg ud på en moralsk glidebane, hvor man opgiver sin ret for at kunne beholde pengene i kommunekassen. En moderne kommunal forvaltning, bør ikke kunne sammenlignes med et kræmmermarked, hvor alle kan snyde på vægten. Lav nu den nødvendige lokalplan og start en erstatnings sag overfor staten.

Jens Kirkegaard
Formand for bestyrelsen i BY & LAND Helsingør.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM