Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Kort om Skotteruphus

Ejendommen "Skotteruphus" er opført i 1907 af bygherre grosserer Andreas Rudolf Petersen.

Ejendommen består af flere bygninger og murværk, der binder anlægget sammen. Det er dog især de 2 største bygninger der dominerer, hvor det mindste ud mod vejen er opført i bindingsværk og hvidpudsede tegl. Det største - hovedhuset - har hvide facader og et stejlt, afvalmet tag belagt med røde tegl og 2 symmetrisk placerede skorstene. Hovedbygningen ligger skråt i forhold til Strandvejen, hvilket giver et ekstra og charmerende særpræg.

 

 

I 1954 købte Elly Margrethe Jensen ejendommen. Hun havde allerede 2 år tidligere i 1952 havde købt bygningen overfor på landsiden af Strandvejen, som nu fungerer som Beredskabsstyrelsens kursusejendom. Bygningen på landsiden (nu total ombygget og udvidet) er oprindelig opført til bolig og pensionat for en svensk håndskomager, Frands August Forsberg, der købte arealet i 1897. Forsberg drev stedet som pensionat under navnet "Ørenæs" frem til 2. verdenskrig, hvor besættelsesmagten beslaglagde bygningerne.

I årende efter 1954 blev ejendommen på landsiden ombygget til hotel og navnet ændredes da til "Hotel Mirasol", da man frygtede at navnet "Ørenæs" ikke kunne udtales af udlændinge. "Mirasol" er spansk og betyder i øvrigt solsikke. Samtidig indlemmedes "Skotteruphus" på vandsiden i hotelkomplekset og blev dermed i de følgende tre år en del af det samlede hotelkompleks "Mirasol".

Da "Civilforsvarets Højskole" blev indrettet i det tidligere hotel i 1957 skete det under navnet "Civilforsvarets Højskole"  og ikke Mirasol. Skolens primære opgave var at uddanne ledere fra landets civilforsvar. Årsagen til, at skolen ikke kunne ligge i København var, at man ville sikre sig, at hovedstadens fristelser ikke skulle virke for dragende på kursisterne.
I 1988 ændredes navnet på højskolen til "Beredskabsstyrelsens Højskole" - og i 2001 frasælges ejendommene på vandsiden, idet højskolen ikke længere har brug for så store bygninger. Skotteruphus og de tomme grunde på vandsiden købtes da af "Stenholm Properties A/S", der i 2003 solgte selve Skotteruphus til "Bostedet Skotteruphus". Stenholm Properties A/S beholdt imidlertid de ubebyggede grunde og har siden da kørt tre retssager for at få lov at bebygge disse. Den sidste af disse har overraskende givet ejeren ret til at bebygge grundene - uanset, at det i 1974 var et klart vilkår, at de aldrig måtte bebygges.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM