Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Flisebelægning af Havnetorvet

Ideforslag til ændring af havnetorvet i Espergærde

Overordnet projekt
Espergærde Byforening har siden 2005 arbejdet på at skabe et bedre og mere indbydende byrum samt mere trafiksikre forhold, hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen. Byforeningen har holdt en høring og adskillige møder om projektet samt udarbejdet et ide katalog med en række forslag, der både gør området visuelt pænere og mere attraktivt og samtidig sikrer en større trafiksikkerhed. Ide kataloget og andre tiltag kan i øvrigt ses på foreningens hjemmeside (www.byforening.dk).  

 

Havnetorvet skal ændres i faser. 
Espergærde Byforening ved at Helsingør Kommune har begrænsede økonomiske resurser, hvorfor foreningen ikke forventer, at hele projektet kan sættes i gang som et samlet projekt. Derfor foreslår vi, at området ændres i faser, så det bliver mere økonomisk overkommeligt.  

 

Fase 1. Ny flisebelægning på torvet. 
Flisebelægningen på pladsen foran ejendommen med Cafe Divino og Marco Polo Pizza er defekte og skæve, så man nemt kan snuble og stole og borde står og vipper. En første fase til forbedring af hele området, kunne derfor være at starte med en omlægning af torvbelægningen.

På skitsen er med rødt indtegnet det areal, som foreslås omlagt med nye fliser, så det fremtræder samlet og ikke som i dag, hvor noget er en grim træplade, noget er asfalt og andet er defekte fliser.

 

 fliser_torv

 

På skitsen er med rødt indtegnet det areal der bør belægges med nye fliser.

Beskrivelse af forslaget. 
Langs vejen foreslår vi, at der udføres et ca. 2 meter bredt fortov i niveau med de eksisterende kantsten af granit, så kantsten ikke skal ændres. Det øvrige areal foreslås planeret, så fliserne ligger vandret dvs. med 10 mm hældning væk fra bygning.

En mindre opfyldning af arealet vil medføre, at fliserne langs med bygningen vil have samme kote som i dag, men at fliserne ud mod fortov, vil ligge 30-50 cm højere, hvorfor man langs fortorvet laver et par trin. Udformningen kan i princippet ses på det lille torv foran den tidligere biograf ca. 100 meter oppe ad Mørdrupvej.

Omkring platantræet lægges en 10x200 mm metalring med diameter ca. 150 cm, så fliserne kan afsluttes på en hensigtsmæssig måde og det flotte træ stadig kan vokse.  I jorden indbygges et par spot, så træet kan belyses nedefra på samme måde som på Axeltorv, bare med større lysstyrke.

I forbindelse med omlægning af fliserne, er det nødvendigt at afmontere diverse byinventar på det nuværende torv blandt andet den runde plakatsøjle og den blå reklamestander. Espergærde Byforening foreslår, at der fremover ikke står så mange forskellige ting på torvet, så den ikke fremstår så rodet som i dag.

Den runde plakatsøjle står mere hensigtsmæssigt nede mod havnen og den blå reklamestander ødelægger torvemiljøet og bør ikke genopstilles.   

Overslagspris fliser.
Der er ikke foretaget nøjagtig opmåling, men efter en ”grov” opmåling er der ca.300 m2 incl. fortov og asfalt mod Strandvejen. En estimeret pris er ca. 200.000 kroner, men skal undersøges nærmere, når projektet er mere detaljeret.

Fra Byforeningens side mener vi, at butikkerne på stedet vil få et attraktivt forareal, der vil give øget omsætning, hvorfor man kan invitere ejerne med i en drøftelse af finansieringen med henblik på, at kommunen betaler hovedparten , mens de 2 butikker betaler en mindre andel.

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM