Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Havnetorvet i Espergærde.

skitse

 

Espergærde Byforening har gennem snart 10 år haft focus på anlæggelse af et torv hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen ved Havnen. Forslaget kaldes HAVNETORVET (beskrevet i flere artikler på foreningens hjemmeside) og sætter focus på bl. A. :

  • Bedre trafiksikkerhed for borgerne i området generelt,  
  • Bedre funktionalitet i form af  mere torveareal, bl. a til udeservering fra restauranterne og bedre P-plads forhold i området foran den kinesiske restaurant (Tidl. Le Port på Mørdrupvej).
  • Et mere indbydende byrum med karakterdannende elementer i form af ny belægning, gerne helt eller delvist i granit, nyt byrumsudstyr i form af f.eks. skulptur i stedet for nuværende anmasende reklamestander på vejhjørnet, ny belysning herunder uplights i stor cirkel omkring det markante platantræ midt på torvet, samt en stillingtagen til øvrigt byrumsudstyr, pullerter m.v. samt midlertidige overdækninger af serveringsarealer på torvet etc.

Nyt i sagen er, at Kommunen har taget kontakt til Espergærde Byforening og der er afholdt møde mellm 2 repræsentanter fra Byforeningen og 4 repræsentanter fra Kommunen (heraf en repræsentant fra rådgivende ingeniørfirma) på stedet medio oktober. På mødet besigtidedes Mørdrupvejs nederste del mod Strandvejen, Havnetorvet, Strandvejen et stykke på hver side af Mørdrupvejs udmunding samt Havnevej ned til selve Havnen.

Derr var generel enighed om, at det hele godt kunne forbedres. Området som helhed er generelt forsømt og det der blev talt om eventuelle etapeløsninger i relation til Kommunens stramme økonomi. Evt. mulighed for sponsorbidrag og involvering fra restauraanterne m.v. blev døftet.

Det blev aftalt, at Kommunen ved rådgivende ingeniørfirma fremkommer med skitseforslag i januar 2012. Forslaget præsenteres for Espergærde Byforening og det skal de raftales, hvem der skal involveres i lokalområdet ved Stranddvejen – f.eks. omkringliggende restauranter, butikker/kunstgallerier og naboer.

Forslaget planlægges præsenteret ved Espergærde Byforenings generalforsamling ultimo februar 2012.

Espergærde Byforening ser positivt på den sidste udvikling i sagen og afventer forslaget med spænding.

Stig G. Lund og Peter M. Frederiksen.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM