Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Herskabsstald contra Madpakkehus i Kongernes Nordsjælland

Den dag Nationalparken Kongernes Nordsjælland skal realiseres, er tanken, at der skal etableres nogle formidlingscentre. Placeringen, omfang og indholdet af disse er endnu ikke fastlagt, men på nuværende tidspunkt er der dog nogenlunde konsensus om, at det østlige formidlingscenter skal ligge i Helsingør Kommune.

Foreningen ”Gurrehus Venner” har for nogle år siden foreslået, at kommunen og Naturstyrelsen i fællesskab købte den kulturhistoriske ejendom Gurrehus ved Gurre Slotsruin og indrettede formidlingscenter samtidig med, at man indrettede et center til formidling af det kulturhistoriske område omkring Gurre slotsruin, herunder de spændende arkæologiske udgravninger.

stald1

Herskabsstalden til Gurrehus set fra parken

Gurrehus var dengang som nu ubeboet, men den flotte bygning var ejet af private, der ønskede at ombygge den til ejerlejligheder, hvilket kommunen gik ind for. Imidlertid endte sagen med ejernes konkurs og siden har bygningen været udsat for hærværk og er begyndt at forfalde.

Naturstyrelsen var heller ikke interesseret i Gurrehus som formidlingscenter, da staten allerede ejede Hellebæk Avlsgård og fandt at hovedbygningen var bedre, og i hvert fald billigere, til formålet. I julen 2010 nedbrændte hovedbygningen på Hellebæk avlsgård imidlertid og resterne blev fjernet i oktober 2011. En stor ærgerlig ulykke, men i dag et faktum.

Den glimrende forening ”Hellebæk Kohaves Venner” har holdt til i den nedbrændte hovedbygning, men er nu flyttet ud i en sidebygning, hvor man håber, at man på sigt kan opføre et ”madpakkehus” med informationer om Kohaven og den kommende Nationalpark. Naturstyrelsen skulle tilsyneladende være positiv overfor tanken.  Nordsjælland og ikke mindst Helsingør Kommune satser stort på øget turisme, hvorfor spørgsmålet er om et” madpakkehus” ikke er en for lille satsning. Skal man tiltrække udenbys og udenlands turister og tjene penge, så skal man efter vores opfattelse tænke i et større perspektiv.

Forudsætningerne er ændret
Siden dengang i 2005, hvor man fravalgte Gurrehus, til i dag, er der sket flere afgørende ting. Avlsgårdens hovedbygning er som sagt nedbrændt og samtidig er Gurrehus i dag sat til salg. I samme periode er asfaltvejen ved Hellebæk Avlsgård ændret til grusvej for at hindre biler i at køre hurtigt i respekt for at området som naturområde. Resultatet er, at selv med det lille antal biler der kører i dag, er vejen temmelig ufremkommelig, ligesom der ustandselig opstår store huller i vejen. En øget trafik til Hellebæk vil derfor rejse spørgsmålet, om man fortsat kan leve med grusvejen. En retablering til asfaltvej er både dyr og direkte i strid med Kohavens formål.

Gurrehus var ikke til salg i 2005, men Hovedbygningen er i dag sat til salg for 13 millioner og Herskabsstalden er sat til salg for 3 millioner, men bør kunne købes for under 2 millioner.

På baggrund af de ændrede forudsætninger, burde Naturstyrelsen, Helsingør kommune og andre interesserede foretage en revurdering af planerne for en placering af et formidlingscenter øst.

Gurrehus hovedbygning er på lang sigt nok den rigtige løsning, men så højt tør vi desværre ikke satse. Men herskabsstalden burde være til at overse. Vi håber derfor på, at Naturstyrelsen og Kommunen hver for sig - eller i fællesskab - vil undersøge mulighederne for køb og indretning af ”Gurrehus Herskabsstald” til det østlige formidlingscenter.

Herskabsstalden som formidlingscenter og i samarbejde
Allerede for flere år siden har Gurrehus Venner udarbejdet en beskrivelse af Herskabsstalden og dens anvendelse til Kulturcenter. Forslaget kan ses på www.byforening.dk/ Gurrehus/ projekt for Herskabsstalden til Gurrehus.
 
Her foreslås, at der indrettes formidlingscenter i bygningens underetage samt kontor og en bolig på første sal. I træbygningen foreslås cafe og med glas i de store porte, så man kan nyde den flotte udsigt.

Bygningens centrale placering op til Gurre Slotsruin, Gurrehus, Gurre sø, Sankt Jacob Kapel, Storkeladen, Valdemarslund og midt i et af EU udpeget habitat naturområde gør det naturligt at formidle al denne kulturhistorie på stedet samtidig med en formidling af nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Formidlingscenteret i Gurre skal selvfølgeligt etableres i et tæt samarbejde med Esrum Møllegård, Avlsgården i Hellebæk, Naturcenter Nyruphus og Flynderupgård, så der opstår en symbiose til fordel for alle og i en størrelse og kvalitet, så også udenbys turister får øje på områdets herlighedsværdier.

Gurrehus incl. herskabsstalden har nu stået tom og uopvarmet fra omkring 2007, hvorfor et køb samtidig kan forhindre, at endnu en af kommunens kulturhistoriske bygninger forfalder. Ja, bygningen er faktisk kommunens eneste herskabsstald opført i stilarten ”historicisme” med mange fine detaljer i røde mursten og med tag af naturskifer.

Gurrehus Venner skal derfor på det varmeste opfordre Helsingør Kommune evt. i samarbejde med Realdania og Naturstyrelsen til, at købe Herskabsstalden, mens den endnu ikke er ødelagt og kan erhverves til en favorabel pris.

 

stald2

Herskabsstalden til Gurrehus set fra syd

 

 

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM