Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

HH-tunnel fra Snekkersten til Helsingborg.

Foredrag om ny HH-tunnel fra Snekkersten til Helsingborg.

Efter Espergærde Byforenings generalforsamling den 1. marts 2011 på Espergærde bibliotek vil regionsmedlem Steen Olesen fra Region Hovedstaden fortælle om planerne for den måske kommende faste forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. 

Steen Olesen, der bor i Espergærde, vil tage udgangspunkt i den såkaldte IBU-3 rapport, som er et resume af analyser om transportkorridor mellem Øresund og Femern, men vil især fokusere på konsekvenserne for landskabet og borgerne i Helsingør Kommune.

Både byforeningens medlemmer og andre er velkommen til mødet, der starter kl. 19.30. Efter foredraget håber vi på en spændende debat. 

 

hh-kort

 

Stor betydning for lokalområdet

Der er mange planer i spil. Noget tyder dog på, at der er stemning for en tunnelforbindelse fra Snekkersten frem til Helsingborg syd. Men en forbindelse kan også ske via en bro eller både en bro (biler) og tunnel (tog). Landforbindelsen kan også føres frem lige nord for Snekkersten eller lige syd for Helsingør. Uanset hvilken løsning der vælges vil det medfører store ændringer i landskabet, da tilkørselsforhold med ny motorvej samt landanlægget kræver store indgreb, da f.eks. en tunnel må forventes at skulle starte mindst et par kilometer inde i landskabet. Som det fremgår af ovenstående linjeføring peges der på en afgrening i den nordlige del af Egebæksvang skov, hvilket blandt andet må medføre anlægsarbejder på markerne omkring Flynderupgård og i den smukke og populære Egebæksvang. 

 Der er således mange spørgsmål at stille.

 Hvor præcis skal den nye motorvej og tilkørsler placeres?

 Hvilken betydning får anlægget for vores natur og landskab?

 Kan vi allerede nu gøre noget for at mindske generne fra den øgede trafikstøj?

 Kan vi allerede nu gøre noget, så anlægget kan indpasses harmonisk i naturen?

 Bliver Helsingør en blindtarm i den nye infrastruktur?

Får en fast forbindelse en afsmittende effekt på øget erhverv og turisme i Espergærde og kommunen? Dette kræver nok særlige afkørsler og dermed yderligere indgreb i naturen.

Nogle af spørgsmålene vil sikkert blive belyst i Steen Olesens foredrag, og andre må vi nok over tid prøve at bearbejde.     

Femern Bælt – Ring 5 – HH tunnel.

Uanset om man er tilhænger eller modstander af en kommende fast forbindelse over Øresund, må man forholde sig til, at det er stærke kræfter i både Danmark og Sverige, der arbejder for planens gennemførelse. 

Et af argumenterne for en fast forbindelse i den nordlige ende af Øresund er at forbedre infrastrukturen i Øresundsregionen, så den bliver bundet mere naturligt sammen end i dag.

Et andet argument er, at forventer en femdobling af varetransport mellem Tyskland og de øvrige nordiske lande via Øresund, når den faste forbindelse over Femern Bælt står færdig. Denne forventes færdigbygget omkring 2020, dvs. om kun 10 år. 

Samtidig er planerne om en ny B 5 ringmotorvej langt fremme og er af mange politikere krævet gennemført inden år 2025. En ny ring 5 forbinder motorvejen ved Køge med Helsingør ind over land, dvs. op vest for Tåstrup, Allerød, syd om Hillerød og ind på Helsingør motorvejen nord for Kokkedal. Den foreslåede linjeføring går gennem en transportkorridor, som allerede blev udlagt i 1975, og hvor der ikke er bygget siden. I linjeføringen er der også sårbar natur, som nok vil blive livligt debatteret. 

 HH forbindelsen kan godt bygges uden at B 5 ringvejen gennemføres, men magtfulde kræfter arbejder for en samlet løsning, så transittrafikken mellem Tyskland og Sverige ikke generer Københavns eksisterende omfartsveje. Ligeledes ønskes en mere direkte trafik mellem Roskilde, Køge og Helsingør.

 I Espergærde Byforening har vi tidligere været modstandere af en fast HH-forbindelse, da vi mente at fordelene ikke kunne opveje de negative konsekvenser. I dag er vi mere i tvivl, hvilket også er baggrunden for at vi ønsker mere information. 

 Når vi har fået forelagt analyserne kan vi bedre træffe et valg og vælge at bekæmpe planerne eller arbejde på at få mest ud af den overordnede planlægning både set i forhold til naturen og måske også i forhold til øget turisme og erhverv (økonomi) i vores lokalområde. Det bliver i hvert fald spændende.

 skema

hh-sjaelland

  

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM