Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Debat om HH Tunnel

Debat om H-H-tunnel i Espergærde Byforening         2.3.2011.

De nye storslåede planer for jernbane- og motorvejstunneller mellem Helsingør og Helsingborg blev præsenteret og drøftet på et møde på Espergærde Bibliotek tirsdag aften 1. marts. Her havde Espergærde Byforening inviteret Steen Olesen, medlem af regionsrådet for SF og borger i Espergærde, til at fortælle om planerne og svare på spørgsmål om disse som desserten på afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling. Der var mange spørgsmål fra de mange fremmødte, og Steen Olesens svar er indarbejdet i nedenstående resumé.

Region Skåne og Region Hovedstaden har i samarbejde fremlagt planer for, hvordan de synes, man skal afvikle transittrafikken mellem Sverige og kontinentet efter åbning af Femern-tunnelen i 2020. Femern-tunnelen forventes at mangedoble godstrafikken henover Lolland-Falster og Sjælland.

Derfor har man genoplivet den gamle plan om anlæg af B5-motorvejen Køge-Høje Taastrup-Hillerød Syd-Nivå-Helsingør og tilføjet en langsgående jernbane for godstog og persontog gennem Nordsjælland. Man taler om en ”Grøn Transportkorridor”, som bakkes op af samtlige regionsrådsmedlemmer.

B5-Motorvejen vil være sammenfaldende med den eksisterende Helsingørmotorvej på strækningen mellem Nivå og Espergærde. Herfra tænkes Helsingørmotorvejen så forlænget mod øst ind over den fredede Rørtang-kile og Flynderupgårds jorder og ført i tunnel under Egebæksvang og Øresund sammen med den nye langsgående jernbane. Jernbanetunnelen tænkes forbeholdt godstog, idet persontogene skal have deres egen tunnel længere mod nord mellem Helsingør Station og Helsingborg C. For at dette skal være muligt, må Kystbanen graves ned på strækningen nord for Snekkersten Station, og Helsingør Station ombygges til en undergrundsbanestation.

Steen Olesen fremhævede, at der også er set på alternative linjeføringer, og at intet er besluttet endnu. Men den danske og svenske regering har givet hinanden håndslag på en fast H-H-forbindelse, og den danske regering vil have en redegørelse med henblik på beslutning i 2013 eller 2014. Herefter vil der kunne fremsættes forslag til anlægslov fx i 2017 og klippes snore vel tidligst i 2025. Svenskerne har i øvrigt tilbudt at betale H-H-forbindelsen 100 procent (ligesom danskerne betaler Femern-forbindelsen 100 procent). Men ”Den grønne Transportkorridor” fra Køge til Helsingør kommer vi selv til at betale.

Når Steen Olesen kunne gå ind for H-H-projektet, skyldtes det ikke mindst, at ”det vil give Helsingør tilbage til borgerne”, idet de bliver fri for den internationale lastbilstrafik gennem byen. Det forventes nemlig, at halvdelen af den tunge transittrafik vil vælge H-H-færgerne frem for Öresundsbron, når Femern-tunnelen åbner. Og det vil betyde en voldsom stigning i trafikken gennem Helsingør.

Men om det vil gå sådan, vil dog i høj grad afhænge af forholdet mellem bro- og færgetaksterne. Og så kan man jo spørge, om nogle mere eller mindre tilfældige takster skal være begrundelse for milliard-investeringer i infrastuktur.

Steen Olesen kunne ikke svare på spørgsmålet om, præcis hvor motorvejen og jernbanen skal gå i jorden mellem Espergærde og Snekkersten og dermed blive usynlig i forhold til omgivelserne. For det er der slet ikke taget stilling til endnu.

En af mødedeltagerne foreslog, at man i stedet for H-H-forbindelsen kunne etablere en fast forbindelse syd for Køge Bugt mellem Stevns og Skanør. Så kunne man spare anlæg af ”Den grønne Transportkorridor” fra Køge til Helsingør og skåne miljø og borgere på samme strækning. 

Ebbe Kanneworff, Danmarks Naturfredningsforening, var enig heri, og undrede sig over, at der tilsyneladende var så lidt modstand mod H-H-projektet. Det er som om, danskerne finder sig i hvad som helst. Undertegnede gav ham ret og mente, at svenskerne måtte se sig tilfredse med, at de har fået Öresundsbron, og at denne må kunne udnyttes langt mere intensivt end i dag.

Præcis kl. 22 kunne Espergærde Byforening takke Steen Olesen for en god og grundig orientering og forsamlingen for god debat og ro og orden.

Kai Thaarslund
trafik- og byplanlægger
Piletoften 9

3070 Snekkersten

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM