Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Trafikforsøget ved Havnetorvet

af Stig G Lund og Peter Frederiksen

Helsingør Kommune har på opfordring af dels Espergærde Byforening samt som konsekvens af følgegruppearbejdet efter arkitektkonkurrencen om Espergærdes fremtid etableret trafikforsøg på Strandvejen i Snekkersten og i Espergærde samt ved Mørdrupsvej udmunding i Strandvejen.
Forsøgets formål var at dæmpe hastigheden på Strandvejen og undersøge effekten med kun 1 vejbane i hver side på Mørdrupvej ved udmundingen.

Forsøget sluttede efter at have kørt i 2 måneder og ved iagttagelser på stedet og ud fra indlæg på Byforeningens Facebook-side kan der konstateres tilfredshed med forsøget, fordi hastigheden som ønsket er blevet dæmpet.
Det har givet bedre muligheder for de mange, der om sommeren myldrer til fods og på cykel, dels til og fra stranden, dels langs Strandvejen i forbindelse med almindeligt sommerliv, bl.a. pizza-restauranter, isboder etc.

Der har fra borgerside været ønsker om, at lignende foranstaltninger etableres udfor Skolestranden lidt længere mod syd, da bilister har det med at gasse op på dette ret lige stræk.
Dette ser vi gerne taget op af Kommunen, da der er mange, som krydser Strandvejen her til/fra Skolestranden.

Som det ser ud, bruger bilisterne deres konduite ved indsnævringerne på Strandvejen til selv at finde ud af, hvem og hvornår de skal vige – og kan køre videre. Dette er i tråd med forsøg med fremtidens vejkryds, der måske bliver helt uden de traditionelle trafiklys!

Forsøgsløsningen svarer til løsningen på Kofoed Anchersvej, som der generelt er tilfredshed med. Man må konstatere, at det er befriende med en løsning, der ikke indebærer de sædvanlige, ofte lidt klodsede vejbump.

Det kan drøftes om en løsning med forskudte indsnævringer i vejside kan give en bedre trafikafvikling. I spidsbelastninger er der rigtig mange parkerede biler i hver vejside på Strandvejen tæt op til Mørdrupvejkrydset. Mon der kan findes en hensigtsmæssig løsning på det uden, at det går ud over parkeringsmuligheder ved butikker og restauranter ved Havnen?

Byforeningen har tidligere peget på løsning med belægningsskift i det centrale område ved havnen. Det skal fortsat undersøges, hvordan det kan gøres uden øget vejstøj. En mulig inspiration er arealet foran Helsingør station, hvor der er skabt et sammenhængende areal uden asfalt og hvor der afvikles megen trafik, kørende, cyklende og gående. Vi er klar over, at en omlægning naturligvis er en dyrere løsning og derfor kan have lange udsigter for realisering. Indtil da anbefaler vi, at forsøget gentages næste sommer.

Flere har nævnt problemet med racercyklister, der fræser igennem med høj fart. Ideer til løsning af dette problem ønskes og må drøftes. Indsnævringen af vejbanen på Mørdrupvejs udmunding har åbenbart indtil nu ikke medført problemer. Det er dog konstateret, at enkelte biler kører over de markerede, hvidmalede hjørner, hvor der ikke må køres. Kunne forsøget
have været strammet op her med nogle pullerter eller blomsterkasser?

Espergærde Byforenings forslag er, at de nu markerede hjørner inddrages permanent i fortovsarealet, da der ikke har været problemer med afviklingen af trafikken.

Vi tillader os den foreløbige konklusion, at forsøget er faldet rigtig godt ud. Vi finder også, at arbejdsmetoden med at igangsætte sådanne ikke specielt omkostningstunge forsøg er en rigtig god måde at komme videre med omdiskuterede forslag til udvikling, fornyelse og ændringer.
Vi håber, at Kommunen også konstaterer de positive resultater fra forsøget, så vi kan komme videre med en varig løsning på dette centrale sted, hvor vores by reelt skæres midt over.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM