Hvorfor har Byrådet ikke lagt en HH-forbindelse i graven? Referat af Borgermødet 5. oktober

Bente Donkin fra SF og Marlene Harpsøe fra DF har lagt en fast HH-forbindelse i graven. Borgmester Benedikte Kiær (K) finder en HH-forbindelse som den ser ud i Vejdirektoratets "Stategiske analyse" for bekymrende. Claus Christoffersen fra S mener en HH-forbindelse først er realistisk i 2040-2045.

Det kom frem på Espergærde Byforenings borgermøde 5. oktober på Espergærde Gymnasium. 100 fremmødte hørte de 4 byrådspolitikeres svar på spørgsmålet ”Hvorfor er en fast HH-forbindelse ikke lagt i graven?”.

SF og DF bekræftede på Byforeningens formand Keld Olsens spørgsmål herom, at de havde sørget for at deres folketingsmedlemmer har lagt en HH-forbindelse i graven. Claus Christoffersen sagde at hans parti i folketinget med infrastrukturplanen ikke har en HH-forbindelse med frem til 2035 og derefter må man se hvad der sker. Benedikte Kiær oplyste at hendes folketingskollegaer ikke interesserer sig for sagen.

Peter Pejtersen fra Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen gennemgik analysen som Vejdirektoratet m.fl. har udarbejdet om tunnel mellem Helsingør og Helsingborg. Analysen viser at det økonomisk ikke er en god ide med en fast forbindelse. Borgerinitiativet påtaler også de uheldige konsekvenser for natur, trafik, miljø og støj ved en fast forbindelse.

De fremmødte havde mange spørgsmål til de 4 politikere bl.a.:

Hvorfor deltager kommunen i HH 2030 arbejdsgruppen, som i sit kommissorium har til opgave at få etableret en HH-forbindelse? Samtidig siger S og K at en HH-forbindelse er et folketingsanliggende, og at sagen derfor er ude af Byrådets hænder?

Hvad med klimaet og de grønne områder, som en HH-forbindelse ødelægger – bl.a. Egebæksvang og Rørtang kilen?

Hvordan skal man komme frem og tilbage mellem Espergærde og Helsingør i de 3-4 år byggeriet vil vare?

Er det ikke kun svenskerne og transportsektoren som vil have en HH-forbindelse?

Ekspropriation af folks boliger langs Stubbedamsvej mv. – hvorfor siger byrådet ikke stop til det?

Politikerne delte sig igen her, hvor SF og DF både var i chok over omfanget en HH-forbindelse vil medføre på natur og boligområder, med mere trafikstøj og belastning på kystbanen og motorvejen. De to partier havde ligesom Radikale venstre og Enhedslisten været imod at deltage i HH 2030 arbejdsgruppen. De 187.000 kr det koster årligt at være med i HH 2030 arbejdsgruppen kunne sagtens kunne bruges til noget bedre.

Borgmesteren og Claus Christoffersen sidder i HH 2030 arbejdsgruppen, og fandt begge det er bedst at være med og udøve indflydelse der, hvor diskussionerne om en HH-forbindelse finder sted. Fx er det lykkedes at pille forslaget om en Ring 5 ud af planen. Arbejdet i arbejdsgruppen handler også om at se på hele transportområdet i Øresundsregionen. Så derfor er S og K enige om, at det er vigtigt at være med.

Espergærde Byforenings formand, Keld Olsen, udtrykte til sidste håb om, at borgerne efter debatten havde fået et bedre grundlag for at beslutte, hvem de vil stemme på til byrådsvalget den 16. november.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM