Årsmøde og Borgermøde 19. Marts

Årsmøde og borgermøde 19. marts kl. 19.00 på Espergærde bibliotek

Borgermødet fra 19.00 - ca. 20.15

"Spørg vores borgmester, Benedikte Kiær, om hvad som helst."

Herefter Årsmøde i Espergærde Byforening med dagsorden som i vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret 100/år/husstand.

10. Eventuelt

Forslag til det ordinære årsmøde indleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før årsmødet.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM