Byforeningens indlæg om spildevand i Espergærde

af Keld Olsen

Forsyning Helsingør vil først i 2024 have begrænset udledningen af urenset spildevand fra Espergærde renseanlæg. Det er Forsyning Helsingørs tidsplan. Men ombygningen af renseanlægget vil - med licitation efter EU-reglerne - kunne gennemføres inden sommeren 2021. Længere tager en ombygning ikke, oplyser firmaet Techras, som må forventes at skulle stå for den nye teknologi. 

Hvad der er årsagen til, at Forsyning Helsingør først vil garantere, at ombygningen er gennemført 3 1/2 år senere - i 2024 - , vides ikke.

Forsyning Helsingør satser ifølge Helsingør Dagblad den 25. februar 2020 på en såkaldt S:Select-løsning. Det er et verdenspatent fra 2013, som bl.a. er afprøvet med stor succes på et schweizisk renseanlæg i 2016. Renseanlæg i Aarhus og Aalborg har indført teknikken i efteråret 2019. Erfaringerne fra Schweiz var tilstrækkelige til, at man i Aarhus og Aalborg anskaffede samme teknik, men ikke i Forsyning Helsingør.

Ifølge formanden for Forsyning Helsingør (Helsingør Dagblad 6. maj 2020) afventede Forsyning Helsingør imidlertid driftserfaringerne fra Aarhus og Aalborg, før man på et møde kunne få orientering om driftserfaringerne. Disse skulle foreligge i marts 2020; corona har udskudt mødet. 

Espergærde Byforening kritiserede den 28. april 2020 i Helsingør Dagblad, at mødet først er arrangeret 1/2 år efter Byforeningen gjorde opmærksom på problemerne, som Forsyning Helsingør kendte i forvejen. Nu har man så "mødtes" på Skype; resultaterne fra Aarhus og Aalborg er mere end tilfredsstillende. Den såkaldte nedsivningshastighed i spildevandstankene fordobles, så spildevandet kan renses langt hurtigere. Og en spildevandstank, som dermed bliver ledig, kan anvendes til regnvandsopsamling.

Alligevel melder Forsyning Helsingør ud, at "målet fortsat er at afklare det endelige teknologivalg og projektering i år - samt derefter (mine kursiveringer) at indsende ny udledningstilladelse til kommunen". Beslutning kan altså træffes så sent som på bestyrelsesmødet i december 2020, og først langt senere i kommunen. Det fremgår ikke, hvorfor det kræver en ny udledningstilladelse at udlede mindre spildevand. 

En forbedring af renseanlægget haster. Borgerne ønsker ikke at bade i urenset spildevand eller drive sejlsport i den urensede udledning. Eller for den sags skyld at medvirke til forureningen af Øresund. Det gælder borgere i Espergærde og formentlig i hele kommunen samt langs hele Øresundskysten. 

Byrådet ønsker at Helsingør skal være en bæredygtig kommune, som er attraktiv for nye borgere. Udledning af urenset spildevand kan ikke være en del af den politik.

Espergærde Byforening skal opfordre Forsyning Helsingør til at sætte mere turbo på arbejdet med at få udfærdiget diverse dokumenter og truffet de fornødne beslutninger. Vi kan ikke være tingenes tilstand bekendt.

Baggrunden for denne opfordring er, at der fra Espergærde renseanlæg sendes 6-7000 kubikmeter urenset regnvand og spildevand ud i Øresund om måneden. Forsyning Helsingør oplyser, at der er tale om "fortyndet spildevand, hvor det meste har gennemgået en mekanisk rensning gennem et sand- og fedtfang". Dette opfylder dog ikke kravene til rensning af hverken regnvand eller spildevand.

Urenset og/eller fortyndet spildevand kan ofte ses med det blotte øje specielt i stille vejr. 

Her den 2. maj 2020 kl. 13:41 lige efter den første regn i en længere periode med tørvejr.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM