Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Kort om Espergærde Byforening

Den 106-årige gamle Borger- og Grundejerforening for Espergærde, Snekkersten m.v.. har i 2010 fået nyt navn, nemlig Espergærde Byforening

alt
Espergærde er en varieret by - her Fredensvej

I bestyrelsen har vi længe talt om en ændring af navnet, da foreningen gennem mange år ikke har været, hvad man normalt forstår ved en grundejerforening, hvorfor alene navnet signalerede noget forkert. Det nye navn byforening skal derfor understrege, at foreningen ikke prioriterer grundejere, men har fokus på hele Espergærde og alle byens ca. 13.000 indbyggere unge som gamle.

Bag navneskiftet ligger et ønske om en udvikling og tilpasning til tiden og tidsånden. Samtidig er det nye navn kortere og forhåbentlig nemmere at huske for de ca. 200 medlemmer og byens øvrige borgere.

Den gamle forening var ofte en slags vagthund over for byrådet og kommenterede lokalplaner for området. Dette arbejde vil Espergærde Byforening fortsætte med, men foreningen vil i større grad komme med initiativer for byens vel og nye forslag til politikerne, så byen kan udvikle sig til en by med større æstetiske værdier og oplevelser. En udvikling foreningen så småt har startet op gennem de sidste par år.

Byforeningen vil også fortsætte med sit arbejde på foreningshuset Egegården samt arrangere det store Sankt Hans bål på stejlepladsen. Som noget nyt, vil vi et par gange om året arrangere byvandringer og udflugter til lokale seværdigheder enten alene eller i samarbejde med andre lokale foreninger.

Byforeningen vil også intensivere arbejdet med fælles klubhus ved havnen samt et nyt Havnetorv herunder også forbedrede muligheder for stranden og stejlepladsen. Omformning af Cirkuspladsen til en aktiv bypark vil også være en af vores vigtige mærkesager.  

Selv om det er en Byforening vil vi naturligvis også interessere os for det omgivende landskab, herunder ikke mindst Flynderupgård og Egebæksvang skov, hvor vi vil udvide den gamle tradition med opsætning af bænke, til også at omfatte opsætning af legeredskaber og andre tiltag.  

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den foryngede og delvis nye Espergærde Byforening håber at få flere medlemmer og gerne aktive medlemmer, der kan komme med input og sammen med bestyrelsen kan være med til at løse de mange spændende opgaver. Men alle er naturligvis mere end velkomne i byens ældste forening.

  

alt

Espergærde Strand - en sommerdag 2009

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM