Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Generalforsamling 2012

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i "Espergærde Byforening"
Onsdag den 29. februar 2012 kl 19.30 på Espergærde Bibliotek. 

 forsamlingDAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT

2. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF ÅRSBERETNING

3. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB

4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

5. BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

7. VALG AF TRE BESTYRELSESSUPPLEANTER

8. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT

9. FASTSÆTTELSE AF NORMALKONTINGENT

10. EVENTUELT

Eventuelle forslag til dagsordenens punkt 4 skal være formanden, Mogens Aarsleff Hansen, eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 21. februar 2012.

Efterfølgende debat om ESPERGÆRDE HAVNETORV.

Generalforsamlingen forventes at være afviklet på kort tid og umiddelbart derefter vil EBF Helsingør Kommune orientere om den plan, der p.t. arbejdes med for at få ændret Torvet til en mere
publikumsvenlig plads. Det vil bl.a. ske med indsnævrede vejbaner, bedre parkering, bedre forhold for restauranterne, flottere belægning, bedre belysning m.v.

 
Venlig hilsen
Mogens Aarsleff

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM