Nyhedsbrev februar 2024

Borgermøde tirsdag, den 12. marts 2024 kl. 20.00-21.30 om Multipark i Espergærde

Projektet “Espergærde Multipark” handler om at oprette gadesportsfaciliteter (fx løbehjul og skateboard) i det kommende regnopsamlingsbassin ved Tibberupskolen.

Byforeningens arbejdsgruppe “Multipark Espergærde” vil fortælle om projektet og indbyder borgerne til at komme med ideer til aktiviteter og udformning af Multiparken. 

Arbejdsgruppens vision for Multiparken er:

Der er fri entré; ALLE er velkomne.

Sæsonens sidste fællesspisning, tirsdag den 12. marts kl. 18.00

Det er på Egegaarden, Egegårdsvej 3 i Espergærde. Menuen denne dag er fyldte pandekager med oksekød (vi laver den også som en vegetarret, giv os besked). Hertil salat og guacamole.  Du kan forvente at skulle deltage i servering, oprydning mm. Der sælges øl, sodavand og vin til beskedne priser.

Du tilmelder dig ved at betale 80 kr. (40 kr. for børn under 12 år) til MobilePay nr. 4622PQ

Husk i kommentarfeltet at skrive navn og antal deltagere, og evt. ”Vegetar”. Seneste tilmelding er søndag den 10. marts.

Der er et maksimalt antal deltagere. Så hvis din betaling ikke kan accepteres, er det fordi der ikke er flere ledige pladser. De seneste gange har der været udsolgt.

Deltagelse kræver, at husstanden er medlem af Espergærde Byforening. Så ønsker dine naboer at være med, må de melde sig ind i Byforeningen. Det årlige kontingent er stadig 100 kr./husstand.

Ring eller skriv til Lisbeth Thye på 22 54 09 56/ lisbeththye@outlook.dk, hvis du vil giv en hånd med til at forberede maden.

Årsmøde og borgermøde 19. marts kl. 19.00 på Espergærde bibliotek

Borgermødet fra 19.00 - ca. 20.15

"Spørg vores borgmester, Benedikte Kiær, om hvad som helst."

Herefter Årsmøde med dagsorden som i vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret 100/år/husstand.

10. Eventuelt

Forslag til det ordinære årsmøde indleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før årsmødet.

Parkeringsbekendtgørelse

Byrådets By-, Plan- og Trafikudvalg har indstillet til Byrådet, at forslag til ny Parkeringsbekendt-gørelse vedtages.

Påhængskøretøjer (campingvogne/trailere) må kun parkeres i indtil 24 timer.

Lastbiler (biler over 3500 kg) må i Espergærde kun parkeres i to timer. Længere parkering kan kun ske på Å. Louis Poulsens Allé, ml. Helgavej og Valmuemarken samt på Bybjergvej.

Byforeningen har protesteret mod parkeringen på Bybjergvej, da det vil gøre det farligere at cykle til cykelsmeden, til fodboldens kunstgræsbane og til den nye padle-hal. By-, Plan- og Trafikudvalget har så besluttet at det alene skal være ”den ene side af Bybjergvej”.  Hmmm.

Legeplads ved skovløberhuset i Egebæksvang

Naturstyrelsen har fjernet de to små legeredskaber ved Skovløberhuset, hvor der i dag er vuggestue og børnehave; redskaberne tilhørte Byforeningen. Byforeningen er i drøftelser med Naturstyrelsen om opførelsen af nye legeredskaber for småbørn på stedet.

Legeplads

Byrådets By-, Plan- og Trafikudvalg har vedtaget at bruge 3 mio. kr. på at opføre en legeplads ved Sommarivagrunden ved det tidligere stadion i det nordlige Helsingør. Til sammenligning kostede legeredskaberne på Skolestranden kommunen  25.000 kr. og legeredskaberne i grusgraven i Egegbæksvang skov 75.000 kr.

Børn der starter i skolen

Fordelingen af børn, der starter i 0. klasse efter sommerferien er nu på plads. Hele 179 eller 31,5 % starter i Espergærde skole. Ifølge seneste befolkningstælling udgør Espergærdes befolkning 20 % af kommunens befolkning. Lidt forsigtigt kan man måske konkludere at Espergærde udgør den yngre del af kommunens borgere.

Oplysning af Hovvej

Byggeriet på Triumph-grunden blænder stadig naboer og forbipasserende, selv om det er i strid med lokalplanen.  

Forvaltningen har desværre endnu ikke formået bygherre til at foretage det fornødne.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM