Nyhedsbrev marts 2023

Borgermøde torsdag, den 30. marts kl. 19.00 på Espergærde Bibliotek.

Arkitekt M.A.A. Claes Høgly, Møllens Tegnestue, beretter om 

"Planlægning og udbygning af kommunen og især Espergærde".

Claes Høgly er ivrig debattør i den lokale presse om navnlig de mange kommunale udviklingsprojekter, og står bag flere større arkitekt-projekter i Espergærde.

Forvent skarpe meninger og mulighed for at deltage i den efterfølgende debat.

I forlængelse af borgermødet holdes 

Årsmøde 2023 torsdag, den 30. marts kl. 20.30 på Espergærde Bibliotek. 

Du finder indkaldelse og regnskab for 2022 sammen med denne mail. 

Lokalplaner mm

Byrådet har 27/2 vedtaget at sende nyt forslag til lokalplan og ændret kommuneplan om p-pladsen og bygning af fælleshus i Hovparken i fornyet høring.

Byforeningens klage til Planklagenævnet over dispensationer til bygherren på Codan Steritex-grunden (udkørsel mm) forventes først afgjort i juni 2023.

Egegården - en succes-historie

En betydelig og kontinuerlig indsats fra folkene i Byforeningens Egegaards-udvalg bærer frugt. På Egegaarden arrangeres mange spændende events, senest fastelavnsfest, maleriudstilling, musikbingo og søndagsjazz. Tjek det selv ud på https://egegaarden3060.dk og https://www.facebook.com/search/top?q=egegaarden%20i%20espergærde

Bak op om byens nye kultur- og samlingssted; kom og vær med. Eller endnu bedre: Meld dig som frivillig.

Glem heller ikke fællesspisning – måske du kan nå den 10/3 kl. 18. 

Medlemmer og indflydelse

Kontingentet er stadig kun 100 kr./år og Facebook-gruppen ”Espergærde Byforening” er oplysende med flere end 2000 medlemmer, men er ikke et medlemskab af foreningen.

Espergærde, den 6. marts 2023

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM