Nyt fra Espergærde Byforening

af Keld Olsen

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Keld Olsen fortsætter som formand

Lisbeth Thye som kasserer

Peter M. Frederiksen som sekretær

Kjeld Damgaard bestyrelsesmedlem

Stig G. Lund bestyrelsesmedlem

Anne Christine Helms- velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

Sven Raagaard fortsætter som suppleant.

Tak til Jochen vom Braucke har valgt at stoppe. Tak til Jochen for indsatsen.

Referatet fra årsmødet den 15. september finder du i sin fulde længde på www.byforening.dk.

Hjemmeside er relanceret, og at der på forsiden ligger en lille kort film, som fortæller om Espergærde. En lang række sponsorer har gjort det muligt at lave filmen.    

Det blev også besluttet at kontingentet er fastsat til 100 kr. for 2020. Kontingentet dækker 1. april 2020 - 31. marts 2021.

Tak for din støtte og dit medlemskab.  

Bestyrelsen arbejder på flere fronter. Vi vil fx gerne holde et borgermøde om vandkvalitet i Espergærde, herunder især udledning af vand – men vi er nødt til at tage Corona i ed.

Indtil da finder du os på Facebook og www.byforening.dk

Med venlig hilsen

Keld Olsen

Formand

PS. Venligst oplys din mailadresse, så vi hurtigt kan kontakte dig.   

PSS. Vedlagt seneste udgave af brochure om foreningen, giv den gerne videre til andre, som kan have interesse i at støtte foreningens arbejde med at gøre Espergærde dejlig at bo i.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM