Stilhed og ro bliver den nye efterspurgte forudsætning for livskvalitet

Der er efterspørgsel på boliger i Helsingør kommune. Unge mennesker vil gerne tage den længere transport til arbejdet, mod at børn og fritid kan nydes i en fredelig lille by som Espergærde i naturskønne omgivelser ved skov og strand. Både nye tilflyttere, og os som har boet her længere, ønsker at kunne høre fuglefløjt frem for trafikstøj.

Imidlertid har Espergærde - omend i mindre grad end Vallensbæk og Furesø kommuner - problemer med støj fra motorvejen; lige fra afkørsel 4, Kvistgård, til Kongevejen ved Nyruphus.

Mens Egebæksvang skov i disse coronatider nærmest har været overbefolket, får de såkaldte Rolighedsmoser kun besøg af enkelte hunde og deres ejere. For ”Roligheds-”moserne ligger klods op ad motorvejen. Det samme gælder det grønne område mellem Nyruphus og Flynderupgård kaldet Rørtangskilen.

Man holder sig tilbage for støjafskærmning ud fra målestokken: ”Det vil ødelægge fornemmelsen af landskabet, når man kører på motorvejen”. Her overfor står borgernes oplevelse af frihed fra motorvejsstøj. Men denne vægtes alene, hvis den overstiger grænseværdier for sundhedsskadelighed. Almindeligt menneskeligt ubehag er ikke tilstrækkeligt.

Problemerne med motorvejsstøj bliver kun værre i de kommende år med nye boligbyggerier mellem Espergærde og motorvejen, for eksempel i Kelleris og i det gamle industrikvarter. Dermed øges behovet for støjafskærmning.

Et tilsvarende problem er skabt af nybyggerier i Espergærde, for eksempel på Triumph-grunden. Her ligger bygningerne så tæt på den trafikerede Hovvej, at bygherre søgte dispensation til at opføre boliger, hvor vinduerne mod Hovvej ikke kan åbnes. Lykkeligvis afslog Byrådet ansøgningen.

Espergærde Byforening har påpeget problemerne med støjgenerne i Byforeningens høringssvar til kommunens Planstrategi 2030. Det forslag til Planstrategi, som Byrådet har sendt i høring, er alt for lidt opmærksom på støjproblemer ved nybyggerier, både i Espergærde og i resten af kommunen. For eksempel foreslår man boliger i Tikøb på den østlige side af Hornbækvej, så hovedvejen med de nye boliger vil gå direkte gennem Tikøb.

Stilhed/ro bliver den nye efterspurgte forudsætning for livskvalitet. Det bør Planstrategi 2030 afspejle.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM