Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Bevar Mørdupskolen og SFO som et skoledistrikt i Espergærde

En arbejdsgruppe med forældre til børn på Mørdrupskolen og forældrevalgte fra skolebestyrelsen arbejder intensivt for at sikre, at Mørdrupsskolen også i fremtiden er et eftertragtet sted at gå i skole. Vi arbejder også for at det nordlige Espergærde fortsat er et attraktivt område at bo i, også omkring skolen. Derfor beder vi alle, der er enige med os, om at bakke os op i vores dialog med politikere i byrådet og embedsmænd i Helsingør Kommunes Center for Dagtilbud og Skole. De har inviteret til en kort proces om helt ny skolestruktur fra 2012 med vidtrækkende konsekvenser. Det er vores erfaring, at politikere og embedsmænd lytter til os, men jo flere vi er, jo bedre.

Nej tak til Mørdrupskolen som udskolingsskole:
Det foreslås at alle skoler i Espergærde samles i ét skoledistrikt – i stedet for de nuværende fire – og man vil eksperimentere med at gøre Mørdrupskolen til udskolings¬skole for samt-lige skoleelever i hele Espergærde. Det vil betyde, at 600 elever i alders¬gruppen 13-15 år samles på Mørdrupskolen med 7-8 spor på hvert enkelt klassetrin. Skoleskift for elever med trivselsproblemer bliver umuligt, medmindre de flytter til ny by/kommune eller privatskole. Nuværende problemer med at elever ”hænger ud” på vejene omkring skolen i skoletiden vil måske tredobles. Mørdrupskolens lærere er imod et sådant tiltag. Derfor er vi imod udskolingsskole – vi vil bevare Mørdrupskolen som en udelt enhedsskole med elever på alle klassetrin fra 0. til 9. klasse.

Nej tak til en sammenlægning med Grydemoseskolen:
Et andet forslag er i stedet at sammenlægge Mørdrupskolen og Grydemoseskolen, som ligger 1,5 kilometer væk, i et og samme skoledistrikt. Man lægger op til at nedlægge SFO’en på Mørdrupskolen og samle alle 400 børn på Grydemoseskolen. Det vil betyde, at de 200 børn, der går i Mørdrupskolens SFO i stedet – før og efter skole, i alt slags vejr – skal transporteres 1,5 km mellem skole og SFO. Eller måske vil man i stedet vælge at flytte alle mindre klasser og derved alligevel gøre Mørdrupskolen til udskolingsskole. Det vil betyde at skolevejen bliver lang og usikker, og børn fra pigevejs¬kvarteret får længere end 2½ km til skole. Forældre tvinges til at køre børn i skole med bil frem for at gå eller tage cyklen. Integration af to kulturer tager år. Flere vil vælge privatskole i stedet. Derfor er vi imod – vi vil bevare Mørdrupskolen som en udelt enhedsskole med SFO og til elever på alle klassetrin fra 0. til 9. klasse.

Ja tak til forandringer hvis besparelser er reelle:
Skolestrukturen er taget op til overvejelse i forventningen om et fald i antallet af skolesøgende børn fra 2016. De penge man forventer at kunne spare ind til da på Mørdrupskolen er et sted mellem 0 og 500.000 kr. årligt, og det opnås ved at have 0 til 1 klasse færre. Det er faktisk kun en 9. klasse man måske kunne spare, men den er væk i 2012. Mørdrupskolen er så eftertragtet, at den er fyldt op, og derfor ikke har et reelt besparelsespotentiale de første 4-5 år. Kommunens egne beregninger viser faktisk, at man ville kunne spare langt mere, faktisk hele 2 klasser mere, ved i stedet at lægge Tibberup og Grydemoseskolen sammen i et distrikt. Mørdrupskolens omkostning per elev er samtidigt den laveste i kommunen. Det mener vi er argument nok i sig selv for at bevare Mørdrupskolen som et selvstændigt skoledistrikt.

Ja tak til en attraktiv Mørdrupskole også i fremtiden:
Som forældre er det, som vi sætter det største spørgsmålstegn ved, hvorfor man vil risikere at ødelægge en skole og SFO, der er i en klasse for sig og understøtte den tendens der er til at flere og flere søger til privatskoler: Mørdrupskolen har i dag en søgning på 82,5% fra elever, der bor i distriktet og er dermed den skole i Espergærde med den største søgning. Derudover er der en lang venteliste for børn uden for distriktet, som gerne vil ind på skolen. Mørdrupskolen ligger på niveau, hvis ikke højere end Finland, som mange fremhæver på grund af deres resultater på skoleområdet: i Espergærde er det kun 10% af vores unge som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Det mener vi er argument nok i sig selv for at bevare Mørdrupskolen som et selvstændigt skoledistrikt. 

 

Støt os med din underskrift

                                

             
Dit fulde navn
Din e-mail
Byen du bor i

 

 

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM