Byforeningens syn på en fast HH-forbindelse

En HH-forbindelse er den vigtigste beslutning for Helsingør kommune i dette århundrede.
Den skitserede HH-forbindelse vil

  • flytte den svenske lastbiltrafik med støj og CO2 til Helsingørmotorvejen
  • give massive trafikproblemer på Helsingørmotorvejen og Kystbanen
  • skabe store ar i vores dejlige natur
  • lægge byens handelsliv i permanent Corona-respirator
  • koste arbejdet for de 750 færgeansatte
  • gøre Helsingør by til en blindtarm

Derfor er Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen skabt. Byforeningen støtter Borgerinitiativet
”Stop HH-forbindelsen”.

Tunnelerne
Vejdirektoratet og det svenske Trafikverket har gennemført en strategisk analyse/et forberedende
studie af en vejforbindelse og måske en jernbaneforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør.
Begge forbindelser tænkes lavet som tunneller.
Jernbanetunnelen vil i Helsingør skulle ligge mindst 30 meter under terræn. Jernbanetunnelen
føres fra 30 m’s dybde via en boret tunnel langs Stubbedamsvej, hvor der helt eller delvist skal
eksproprieres 60 huse/ejendomme. Stigningen fra dybet er så stejl, at der ikke kan køre godstog.
Tunnelbanen når op i terræn ca. ved jernbanebroen over Stubbedamsvej, som forventes udskiftet.
Her flettes den sammen med Kystbanen/Lille Nord.
Strækningen herfra til Snekkersten station syd herfor (parallelt med Nørrevej) bygges i en udvidet
åben grav med 2 midterspor og 2 sidespor.
I byggeperioden vil store områder omkring Færgevej og Stubbedamsvej skulle inddrages, og der vil
ikke være togforbindelse til Helsingør i fire år.
Motorvejstunnelen føres fra Mørdrup i en rampe over den fredede Rørtangen, under lokalbanen
og kystbanen, og ud i Øresund ved den nordlige ende af Egebæksvang skov.

Sænketunnel?
Tunnelrøret til både jernbane og motorvej vil begge skulle gå igennem et ”spændende” geologisk
områder, hvor der er 7 forkastningslinier (brudzoner fra tidligere jordskælv). Det må derfor frygtes/forventes, at motorvejstunnelen laves som en ”sænketunnel”, og uden en samtidig jernbaneforbindelse.
Med en sænketunnel graves en ca. 100 meter bred rende på Øresunds bund, hvor de firkantede
tunnelelementer nedsænkes og overdækkes. En sænketunnel vil gøre uoprettelig skade på
Øresund.
Ved en sænketunnel laves forbindelsen enten som en ”cut and cover” eller muligvis - som der står
længere nede i rapporterne - som en fritliggende motorvej gennem Rørtangen, Snekkersten
Idrætsanlæg og Egebæksvang skov.

Trafikken vil bryde sammen
Trafikken – og CO2-udledningen - flyttes fra Sveriges vestkyst til Nordsjælland. 9300 flere
køretøjer/dag forventes at krydse HH. 6300 flere køretøjer end i dag forventes at køre på
Helsingørmotorvejen. Kongevejen, hvor der i dag kører 18.000 køretøjer/dag vil få 2.000 færre
køretøjer/dag.
Jernbanetunnelen fordobler antal passagerer på HH til ca. 19.000, og Kystbanen vil få 11.000
ekstra passagerer.
Det må frygtes, at trafikken bryder sammen. Vejdirektoratet mener dog, at køretøjer fra HH-
forbindelsen vil køre udenfor myldretiderne. Hvis det ikke sker, er det nødvendigt at genoplive det
upopulære Ring 5-projekt.

Hvad koster det?
De to tunneler vil tilsammen koste 42 mia. kr. (Ring-metroen kostede 21 mia.)
Samfundsøkonomisk (om projektet over 40 år kan betale sig selv) angives til at give et overskud for
vejforbindelsen på 2 mia, og et underskud på jernbanetunnelen på 16 mia.

Fordelene?
Rejsetiden forkortes med ca. 20 minutter. Så personer bosat i Sverige vil kortere rejsetid.
Nordsjællændere kan kun forvente yderligere konkurrence om arbejdspladserne, da det jo ikke
kan betale sig at bo i Danmark og arbejde i Sverige.
HH-tunneler vil først og fremmest være til glæde for lastbilerne; det vurderes, at HH vil få mere
end 2/3 af lastbiltrafikken over Øresund.

Hvad nu?
Folketinget skal i foråret/forsommeren 2021 beslutte, om man vil gå videre med en egentlig
planlægning af forbindelsen. Ingen af Folketingets partier oplyser, at de prioriterer en HH-
forbindelse, men stærke kræfter arbejder stadig for den faste HH-forbindelse, så det er absolut for
tidligt at anse projektet for opgivet. Fx ser HH2030, som er en professionel lobbyorganisation
under ledelse af direktøren for Danske Vognmænd, store fordele i HH-forbindelsen. Helsingør
kommune er medlem af HH2030 og understøtter lobbyorganisationen med 187.000 kr./år.

Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen har opfordret Transportministeren og Folketinget til at
begrave HH-forbindelsen, og altså ikke bruge flere penge på fortsatte
undersøgelser/projekteringer.
Vores Byråd har besluttet at sende nogle spørgsmål til Transportministeren. Byrådets partier –
med undtagelse af Konservative og Radikale – har tilkendegivet, at de er imod at arbejdet med
den faste HH-forbindelse fortsætter.

Borgerinitiativet Stop HH
Borgerinitiativet Stop HH er en folkelig og tværpolitisk modstand mod planerne om anlæg af en
nordlig Øresundsforbindelse med afsæt i Helsingør og Espergærde/Snekkersten.
www.stophh.dk og facebook-gruppen Stop HH-forbindelsen.

Hvad kan du gøre?
 Deltag i debatten.
 Påvirk dine politikere, både de lokale og dem i Folketinget.
 Støt Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM