Endnu tættere byggeri ved Kelleris

Trods store og hidtil usete protester fra Espergærdes borgere, Espergærde Byforening og
Naturfredningsforeningen valgte Byrådet i 2019 at tillade et byggeri i Espergærdes sydvestlige
kant, Kelleris, med kun 30 meter til skoven. Det krævede en kommunal og en statslig dispensation
til at bygge indenfor planlovgivningens 300 meter skovlinje.
Efter klage fra Naturfredningsforeningen fastsatte Planankenævnet byggelinjen til 50 meter fra
skoven. Dermed blev byggefelterne jo naturligt nok indskrænket. Bygherren har derfor søgt om
dispensation for størrelsen af den enkelte parcel, terrænreguleringer, byggehøjden,
bebyggelsesprocenten mm. En ansøgning som behandles i Byrådets By-, Plan og Trafikudvalg
mandag, den 7. marts 2021.
Bygherrens logik synes at være en tro på, at der er givet tilladelse til 191 boliger, og at alle andre
forhold derfor må laves om, så der fortsat kan bygges 191 boliger på tilsammen 24.830 kvm.
Den var naturligvis ikke gået, hvis det havde været enhver anden ejer af en parcelhusgrund, som
havde fået skåret 20 meter af sin byggeret. Så måtte parcelhusejeren skære ned for sine
byggeambitioner og holde sig indenfor de vedtagne lokalplaner om bygningshøjde,
bebyggelsesprocent mm.
Det vil derfor være helt uantageligt, at forringe ved Kelleris med højere bebyggelsesprocent,
mindre parceller, højere bebyggelser mm.
Samtidig søger bygherren om ændring af vejforløbet. En ændring, der betyder, at otte boliger –
som uden den kommunale dispensation ville have udsigt til marker og skov – vil få en tilkørselsvej
til 96 boliger i deres baghave. Det bør naturligvis heller ikke tillades.
Kommunen kan tillade mindre ændringer i en lokalplan, mens væsentlige ændringer kræver, at
der laves en helt ny lokalplan. Hvis Byrådet imødekommer bygherren, må det forventes, at
borgere og organisationer vil mene, at det er væsentlige ændringer og derfor klager over forløbet.
Og så vil byggeriet blive yderligere forsinket.
Vi må håbe, at udvalget og Byrådet er i synk med borgerne. Espergærdes borgere er rigelig
belastet af tæt og højt byggeri.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM