Er overløbsbassinet Hornbækvej/Strandvejen det rigtige?

Forsyning Helsingørs demokratiske udfordringer

Forsyning Helsingør har i sommer offentliggjort deres beslutning om at bygge et spildevandsbassin
i Espergærde ved Hornbækvej/Strandvejen. Med Espergærde Rensningsanlægs begrænsede
kapacitet og de mange overløb af spildevand/regnvand, må der jo gøres noget.
Men vi ved ikke, om det er den bedste løsning. For Forsyning Helsingør har ikke oplyst nogen
helhedsplan for, hvordan man vil stoppe med at udlede store mængder af spildevand/regnvand i
Øresund ganske tæt på vores badestrande.
En helhedsplan er nødvendig. Kun med det fulde overblik sikres, at der arbejdes den rigtige vej. Og
kun med det fulde overblik har vi borgere reelle muligheder for at medvirke til at skabe de bedste
løsninger.
Det er ikke små ubetydelige beslutninger, som tages i Forsyning Helsingør. For Forsyning Helsingør
er kommunens største investor. I flæng kan nævnes varmeanlæg, skraldeordning,
genbrugsstation, rensningsanlæg, solcelleanlæg.
Inddragelse af borgerne er helt nødvendig. Oftest kan borgerne bidrage med lokal viden, indsigt og
gode ideer. Og under alle omstændigheder vil inddragelse af borgerne føre til, at borgerne får
ejerskab til beslutningerne.
Byrådet har udpeget nogle af bestyrelsesmedlemmerne i Forsyning Helsingør, men Forsyning
Helsingør har ingen formel pligt til at lave demokratiske tiltag som offentliggørelse af helhedsplan
for spildevandshåndteringen. Men det er en god idé.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM