Helsingør - by og/eller kommune?

Af Keld Olsen, formand Espergærde Byforening

Skal man dømme efter diverse avisartikler i Helsingør Dagblad, er der planer om, at Flyderupgaard ikke mere skal fortælle historien om fiskeriet og landbruget, men i stedet skal ændres til at være et oplevelsescenter. Bymuseet skal derimod fortsat fortælle historien om værftet og byen. Af mange grunde er det nødvendigt, at vi i Helsingør kommune kender vores historie. Men kommunens historie er ikke blot Helsingør bys historie, men også historien fra hele oplandet - det gamle Tikøb kommune fra Hornbæk/Ålsgårde til Tikøb, Gurre og Espergærde/Snekkersten med alle de mange mellemliggende samfund og det åbne land. Byens og oplandets forskellige interesser er en stadig modsætning, som vores byrødder har måtte håndtere siden kommunesammenlægningen i 1970. På den ene side er det nødvendigt at anerkende byen som kommunens "hovedstad". På den anden side skal kommunens ressourcer også komme oplandet tilgode.

Byrødderne blotter sig for kritik og mistanke om at favorisere byen, når der træffes "skæve beslutninger". Det kan være, når det fyldes rigtig mange millioner kroner i et kulturværft og efterfølgende nedlægges biblioteker uden for byen. Det kan være når man opfører kommunens superstadion på en lukket vej i byen. Eller når der skydes millioner i at tiltrække uddannelsesinstitutioner til byen, men ikke til oplandet. Det er vigtigt, at beslutninger om museerne også træffes på fagligt/sagligt og ikke kun politisk grundlag. Espergærde Byforening foreslår derfor, at man venter med at træffe afgørende beslutninger om museerne - herunder Flynderupgaard - til man har ansat faghistorikere og museumschef. "Oplevelser" kan også være med til at fortælle historien - spisehuset på Flynderupgaard er et levende eksempel. Men "oplevelser" kan ikke stå alene. For borgerne i oplandet og for Espergærde Byforening er det afgørende vigtigt, at også den tidligere Tikøb kommunes historie om fiskeriet og landbruget fortsat fortælles.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM