Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Hjemmesiden og Elektonisk Nyhedsbrev

I sidste nummer af Byforeningens blad havde vi et par artikler vores nye hjemmeside www.byforening.dk .  

I artiklerne opfordrede vi vores medlemmer til at bruge hjemmesiden aktivt, da den indeholdt masser af information om vores lokalområde og om foreningens mærkesager. I dagene efter at bladet blev modtaget, steg antal besøgende på hjemmesiden til over 50 pr. dag. Det tyder da på, at medlemmerne læser bladet og i den aktuelle sag også har handlet aktivt. Tak for det. Supplerende kan i øvrigt oplyses, at efter 3-4 dage faldt det gennemsnitlige besøgstal tilbage til ca. 7 pr. dag. Et tal, der har vist sig meget stationært over en lang periode frem til i dag. 

Nyhedsbreve

I sidste nummer opfordrede vi også til, at man kunne tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev, så man fik lokale nyheder og informationer fra bestyrelsen lidt oftere end i dag. Desværre har kun ganske få været inde på hjemmeside og meldt sig til. Ja faktisk er det kun 3 medlemmer uden for bestyrelsens rækker. Af samme årsag har vi endnu ikke brugt tid på at udvikle Elektroniske nyhedsbreve.

Så snart der melder sig flere og mindst 25-30 stykker, vil vi starte udsendelsen af nyhedsbrevene om aktuelle sager, bestyrelsens aktiviteter, udflugter og lignende.

Medlemmer der er interesseret i sådanne nyhedsbreve, bedes derfor snarest gå ind på hjemmesidens forside og sende os en mail, hvor man skriver sin e-mail adresse og sender den direkte til Webmaster Ole Praud.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM