Nyt plejehjem i Espergærde? - husk trafikinvesteringer?

I Byrådets Omsorgs- og sundhedsudvalg er der flertal for, at et nyt plejehjem skal bygges i Espergærde ved Rolighedsmoserne. Samtidig vil man bygge en helt nødvendig daginstitution.

Placeringen passer med den lokalplan, som Byrådet i 2019 vedtog for Espergærdes industriområde. Her udlagde man to områder til offentlige formål, det vil sige fx daginstitution eller plejecenter. Lokalplanen tillod også bygning af flere end 700 boliger, de fleste i fire større områder. 

En væsentlig indvending mod at placere det nye plejehjem i Espergærde er de begrænsede trafikforbindelser ved Rolighedsmoserne. Men problemerne kan løses.

For det første bør man forlænge Bjergvangen, så den forbinder Bybjergvej og Højvangen. Så kan bussen på Hovvej slå et slag ind forbi det nye plejehjem. Bussen kan køre Hovvej-Højvangen-Bjergvangen-Bybjergvej-Hovvej og modsat.

Man opnår samtidig bedre busforbindelse til de nye bebyggelser ved Højvangen: Codan Steritex-grunden og Sandvik-grunden. Men også til Rolighedsparken for enden af Højvangen.

For det andet bør man forlænge Bybjergvej under lokalbanen og med forbindelse til Mørdrupvej ved Aa. Louis Poulsens Allé. Forlængelsen er blevet mulig efter Trelleborg har opgivet at bygge i trekanten mellem lokalbanen, motorvejen og Mørdrupvej. Trelleborg har solgt grunden, og en ny lokalplan er en forudsætning for at området kan bebygges. Kommunen har selvfølgelig også muligheden for at ekspropriere til en ny vejforbindelse.

Forlængelsen af Bybjergvej vil være den nødvendige og afgørende forbedring af trafikforholdene på Hovvej og Mørdrupvej.

Spørgsmålet er blot, om Byrådets økonomiudvalg og senere Byrådet selv vil beslutte de nødvendige trafikinvesteringer, som fortrinsvis skyldes de alt for massive boligbyggerier og nu også nyt plejehjem og daginstitution.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM