Parkeringsnormer

Espergærde Byforenings bemærkninger til Helsingør kommunes indkaldelse af idéer og forslag vedr. ny retningslinje om ændrede parkeringsnormer i Kommuneplan 2019.

Espergærde Byforening finder, at nye parkeringsnormer bør have følgende fokus:

  1. De bør være så entydige og logiske, at politikerne afholder sig fra dispensationer fra normerne.
  2. De skal tage udgangspunkt i, at parkering af egne og gæsters køretøjer kan ske på egen grund.
  3. De bør følge udviklingen i antallet af køretøjer.
  4. De bør fastlægge krav til underlaget på udendørs parkeringsareal, så nedsivning af regnvand fremmes.

Ad 1.
Der er i alt for mange tilfælde blevet dispenseret fra gældende kommuneplan og fra vedtagne lokalplaner.
Dispensationerne skaber usikkerhed om bygherrers muligheder.
Dispensationerne skaber også usikkerhed for naboer og andre interessenter om, hvad man vil kan forvente om fremtidigt byggeri. Dette er grobund for flere dispensationsansøgninger og for en stigende utilfredshed blandt borgerne. Nogen borgere vil måske endda have oplevet, at andre kan
få dispensationer, som man ikke selv har kunnet opnå.

Behandlingen af ansøgninger om dispensationer er tidskrævende, og dermed bekostelig.
Usikkerheden er ødelæggende for retsfølelsen.
Det er derfor afgørende, at parkeringsnormerne er klare, og at de følges.
Det er i den forbindelse ønskeligt, at reglerne er enkle og klare. Der skal derfor være ganske særlige grunde til at skabe regler med flere variable end allerede kendt.

Ad 2.
Parkering bør ske på egen grund. Det bør ikke være nødvendigt at bygge offentlige veje til parkeringer.
I Hovparken har man i mangel af p-pladser indført regel om, at kun biler med særlig tilladelse må parkere (se foto). Kontrollen er overladt til et p-vagtværn, som lever af bøderne. Det har ført til parkering af gæstebiler i bl.a. Rugmarken, til utilfredshed for beboerne her.
Når der ikke er mulighed for at parkere på egen grund, parkeres på offentlig vej – ofte meget uhensigtsmæssigt. Strandvejen er overbelastet, navnlig omkring Espergærde havn, og parkering på Mørdrupvej kan være decideret farlig, når der parkeres op ad bakke ved dobbelt optrukne
linjer (se foto):

Det er således helt afgørende, at der ikke fastsættes for små krav til parkering på egen grund; heller ikke i forbindelse med etablering af forretninger mm.

Ad 3.
Det er blevet stadig billigere at have bil. Antallet af private biler er stigende. Det bliver stadig mere almindeligt, at hver voksen person har egen bil. Det er helt afgørende, at parkeringsnormerne følger med denne udvikling. Det gælder både den udvikling, der er sket og den udvikling, der kan forventes at ske i fremtiden.
Der bør derfor være krav om mindst to p-pladser til hver beboelse, og ved de større beboelser formentlig flere p-pladser. Det erindres, at der også i et vist omfang bør være plads til gæsters køretøjer.
I Espergærde er der ikke grundlag for at begrænse antal p-pladser ud fra parametre som afstand til transport, dagligvareindkøb, byliv, skole mv. Det må forventes, at selv om disse forhold er optimale, vil hver beboelse stadig have behov for mindst to p-pladser. Et sigende eksempel er Nørremarken/Kornmarken, som ligger tæt på både transport, dagligvareindkøb og byliv. Her tillod Byrådet færre p-pladser, hvorefter bygherre reklamerede med, at man jo kunne parkere ved Espergærdecentret, hvor der i forvejen ikke er for mange p-pladser. (Salgsreklamen er ikke gentaget på den seneste udlejning.)
Nye og skærpede krav bør formentlig kun stilles til nye bebyggelser eller ved udvidelser, fx til dobbelthus, eller ved tilbygninger.

Ad 4.
Problemer med bortskaffelse af regnvand, navnlig i Espergærde, er velkendte. I forbindelse med nybyggeri bør derfor stilles krav om, at udendørs parkeringsareal etableres med gennemtrængelig belægning, så regnvandet kan nedsives.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM