Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Egegaardens parkanlæg

Egegaardens parkanlæg. Hækplanterne er ved at få fat

Tilbage i 2005 fremsendte foreningen et forslag til forbedring af det lille parkanlæg omkring Egegaarden. En del af vores forslag var, at de mange store og skæmmende metaldæksler blev kamufleret med udlægning af grønne plast græsmåtter og omkranset af lave hække af Avnbøg.

For at de kvadratiske felter skulle danne små haverum skulle nogle af felterne omkranse ristene og andre skulle bare være en klippede firkantet hække. Kommunen udlagde desværre aldrig det grønne plastgræs og heller ikke den foreslåede bundplante klatrende Cotoneaster, men plantede Avnbøg hækkene nogenlunde, som i vores ide plan.

alt
De lave hække omkring metaldækslerne er ved at få fat nu 5 år efter udplantnignen.
De 2 flotte egetræer blev plantet ved åbningen af foreningshuset i 1976 på initiativ af Egegaardsforenigen og Espergærde Miljøgruppe.


De første par år døde mange af hækplanterne, hvorfor vi i 2007 bad kommunen om en delvis genplantning og i øvrigt udføre en løbende vedligeholdelse. Her i 2010 ser det endelig ud til at indsatsen har båret frugt og flere af felterne er begyndt at tage form. Resultatet er faktisk, at de grimme dæksler delvis er dækket og de lave hække er begyndt at danne små grønne rum på den store plæne.

Værre står det til med hækken omkring den grusbelagte p-plads og langs vejen, hvor der er en del huller med udgåede planter. Vi håber, at kommunen selv udskifter de døde planter til efteråret. Vi holder øje. 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM