Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Forbedring af Egegaardens parkanlæg

 B&G's ideforslag til forbedring af Egegaardens parkanlæg
 

alt


En labyrint af klippede avnbøge kvadrater
Ideen er at plante hække af Avnbøg omkring 3 sider af dækslerne. Den fjerde side holdes fri, så kommunens folk kan komme frit ind for service.
Hækkene foreslås klippet 60-80 cm høje, så man fortsat kan kigge ind over græsplænen. 
For at underbygge parkelementet med de kvadratiske felter (moduler) foreslås at der plantes nogle felter mellem dækslerne. Disse felter skal ligeledes være Avnbøg i 60-80 cm højde jf. skitse. 

For at lette vedligeholdelsen foreslås at man på hele området omkring dækslerne planter den robuste bundplante klatrende Cotoneaster. 

På metaldækslerne klæbes grøn pvc ”græs” måtter. 

Hækken mellem p-arealet og vej
Mellem den nye parkeringsplads og vejen foreslås tilsvarende hække af Avnbøg, så området får en overordnet karakter. 

Espalier omkring stålkasserne
Stålkasserne skæmmer området og bør sløres. Det et kan f. eks. ske med espalier med klatreplanter. Espalier kan udformes af armeringsjern, hvilket er både billigt og hærværkssikkert. 

Bænke
Ved petanque banen foreslås at der sættes tynde metalplader ned mellem græs og grus, så vedligeholdelsen gøres nemmere og græsset ikke vokser ind over grusbanen.
Samtidig bør der opstilles 2 bænke, så gangbesværede og andre kan hvile sig mens de spiller. 

Efterskrift år 2007
Helsingør Kommune tog positivt i mod forslaget. I dag er metalpladerne således delvis skjult af grønne pvc græstæpper og der plantet hække af Avnbøg omkring metalristene. Øvrige forslag blev ikke udført.

Hvad værre er, at de nye hæk planter, ikke er klippet ned i 70 cm. højde, så udsigten ind over den landskabelige græsplæne i dag delvist er sløret. Desuden er mange hæk planter gået ud. 

B&G vil rette henvendelse til kommunen om dette.

 

Baggrund for forslaget
Det grønne fælles areal omkring Espergærdes stråtækte foreningshus Egegården er i dag  kørt op og mudret, da kommunen under en del af arealet, har anlagt et forsinkelsesbassin under jorden, der har til formål at forebygge forurenet vand i at løbe via Søbækken og videre ud i Øresund. En del af arealet er derfor også blevet skæmmet af store stålplader og SF fliser, så man fremover kan komme ned til det underjordiske anlæg. 

Forslaget skal betragtes som et ideoplæg til at sløre de mange skæmmende metaldæksler, der er lagt ud over af græsarealet samtidig med at der fremover skabes et karakterfuldt parkelement.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM