Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Fejlprojekt på Espergærde Strand

Et malplaceret fejlprojekt på Espergærde Strand


Det ny klubhus vil stort set spærre for udsigten til Øresund når man kommer fra vejen.

I kommuneplanen 2009-2020 ses et forslag fra sejlklubben om et nyt klubhus på stranden. Spørgsmålet er: Hvad er den objektive begrundelse for et byggeprojekt der inddrager dele af den offentligt tilgængelige strand og havneplads i Espergærde?

Med et nuværende klubhus, fuld af muligheder kun 40 meter fra havnen med direkte adgang til strand og havn, skal forklaringen søges inden for en snæver kreds af ekstreme særinteresser.

Jeg vil stærkt anbefale man arbejder for en løsning, der tager udgangspunkt i de mange muligheder der kan udvikles med udgangspunkt i den kommunalt ejede ejendom, hvor sejlklubben i dag har til huse.

Ved hjælp af istandsættelse, modernisering og energirenovering, kan skabes optimale rammer for en bred kreds indenfor sejlsport, borger- og brugerinteresser. Blandt andet kan nævnes aktiviteter som; havkajak, smakker, vinterbadere og brætsejlere. Desuden kan lokaliteterne stilles til rådighed for fx natteravnene og definerede ungdomsgrupper.

Kort sagt er der brug for et ’multi-hus’ for de mange. Det der ikke er brug for er en forringelse af naturværdier og en reduktion af det offentligt benyttede strandareal, der tilgodeser den brede befolkningsgruppe.

Intentionerne i strandvejsrapporten og kystbeskyttelseszonen bør følges, derfor nej til byggeri på stranden.

Det eksisterende klubhus i skønvirkestil set fra stranden. Huset kan renoveres og ombygges, så huset i fremtiden kan danne rammen for mange brugergrupper.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM