Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Foreslår et fælles foreningshus

Espergærde Smakkelaug foreslår et fælles foreningshus i den eksisterende bygning.

Formanden for Smakkelauget Bent Kristensen og formanden for Sprydstagens Forevigelse Niels Andersen skriver et længere åbent brev i Helsingør Dagblad blandt andet.

På borgermødet den 11. juni 2009 fremkom der massiv kritik af det i kommuneplanforslaget beskrevne forslag til et nyt klubhus til Espergærde sejlklub. Vi kan slutte os til denne berettigede kritik og der er 3 væsentlige argumenter der taler mod at bygge det anviste sted.

  1. Stedet der er valgt er et landskabeligt meget følsomt sted.
  2. Der er regnet med at byggeriet kan opføres på et strandareal, der på de store sommerdage er fyldt til bristepunktet. Det vil være helt forkert at de mange strandgæster får indskrænket det fælles strandareal til et byggeri for de få.
  3. Der bør udformes en egentlig bevaringsplan for Espergærde Havn, der kan sikre de kvaliteter der allerede findes i forbindelse med at havnen bevares og udbygges i og med omtanke og følsomhed.

De 2 foreninger peger i stedet på muligheden for en bæredygtig løsning, der tilgodeser ønsket om et fælles foreningshus på havnen. De foreslår at omdanne den nuværende bygning, der i dag  kun bruges af sejlklubben til et spændende foreningshus, der kan favne ALLE havnens brugere. Et hus der kan fungere med sin egen bestyrelse, således at evt. foreningstyrani og mærkelige begrænsninger i husets anvendelse elimineres.

 

Ud over ovennævnte uddrag har de 2 foreninger mange fine synspunkter om, at der bør skabes et bedre fællesskab end der er i dag.

Formanden Kim Lendal for Espergærde sejlklub havde kort tid senere et læserbrev i HD, hvor han tilsyneladende ikke havde forstået budskabet og kom med flere udfald, der ikke tyder på et fremtidigt frugtbart samarbejde fra hans side.

På baggrund af dette håber B&G at både Kim Lendal og andre af sejlklubbens medlemmer med tiden går ind i et mere frugtbart samarbejde der sikrer, at Espergærdes havn og strand tænkes ind i en helhed. Samtidig håber og opfordrer B&G  kommunen til snarest at igangsætte arbejdet med en bevaringsplan for havnen og stranden incl. havnetorvet.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM