Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Forslag om nyt klubhus

Forslag om nyt klubhus på stranden, Kommuneplanforslag 2009-2020 .

alt

Det nye klubhus skal placeres midt i billedet ned mod vandet. 
Både udsigt over Øresund og strandareal reduceres væsentlig.

I kommuneplanforslaget for 2009-2020 kan offentligheden se, hvilke planer og ønsker byrådet har for det næste årti. Normalt har emnerne været drøftet mellem partierne og ude i baglandet. I det nye kommuneplanforslag er dette også gældende for alle forslag undtagen et, som nogle få politikere har fået indskrevet uden en forudgående debat. Forslaget er et nyt klubhus for sejlklubben, der skal bygges på Espergærdes populære strand.

Klubhuset bliver ifølge skitserne ca. 8,50 meter højt og det samlede bruttoareal incl. en træterrasse på ca. 500 m2. Forslaget er både massivt og har vel den mest uheldige placering overhovedet, nemlig på den i forvejen overfyldte sandstand. Af samme årsag blev forslaget det store debatemne ved borgermødet i juni 2009 i forbindelse med drøftelser af kommuneplanforslaget. Og lad os bare sige det, ganske mange var vrede over forslaget og følte sig overrumplet for at sige det mildt.

alt

De røde sigtelinjer viser det udsyn over Øresund der ødelægges set fra vejen.
Klubhuset er vist med rødt. 

Politikerne fra alle partierne oplyste ved Borgermødet, at de ikke kendte projektet særlig godt eller faktisk slet ikke undtagen borgmesteren. Set i det lys er det uheldigt, at det overhovedet kan indgå som forslag i en kommuneplan, da ingen politikere ønskede at forsvare forslaget. Dette medførte naturligvis også en frustreret debat og samtidig en debat, der tog så lang tid, så andre emner ikke nåede at blive ordentligt belyst. Trist og meget uheldigt for demokratiet og vores fysiske omgivelser.

Forslaget om et nyt klubhus på selve stranden syntes endnu mere uforståeligt, da sejlklubben allerede har til huse i en stor ejendom ca. 50 meter væk. Godt nok har kommunen ikke vedligeholdt dette hus, men det kan der vel rådes bod for.
B&G vil derfor løbende deltage i debatten med det overordnede mål, at strandarealet og udsigten er unik og skal bruges af de mange havne og strandgæster og ikke af nogle få udvalgte fra en tilfældig klub. Konklusionen af dette bliver, at det eksisterende klubhus skal ombygges.

B&G’s overordnede synspunkt er desuden, at det eksisterende klubhus, skal åbne sig mere mod andre brugere på havnen samt offentligheden, så det kan indpasses i en helhedsplan for hele området incl. et nyt havnetorv og strandpromenade, så byen Espergærde får forbedringer og ikke forringelser.  

alt 
Espergærde strand set fra sønder mole.
Denne udsigt reduceres hvis det nye klubhus bygges.
 

 

alt

Klubhuset skal ligge 3 meter fra strandlinjen,
dvs. stort set hvor de små både slutter

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM