Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Havnen - Strandvejen - byudvikling i Espergærde

Havnen – Strandvejen - byudvikling i Espergærde Borger og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten, Historisk Forening for Espergærde og omegn og Danmarks Naturfredningsforening advarer i Helsingør Dagblad den 30.sept. 2009 om, at revisionen af kommuneplanen giver mulighed for opførelsen af en ny bygning på søndre mole til nyt klubhus for Espergærde sejlklub og til toiletter og havnekontor for havnen.

I strid med planloven
Der har ligeledes i sommerens løb været mange og velbegrundede protester om disse byggeplaner på borgermøde og i dagspressen. Det konkrete forslag til et 8 m højt byggeri fordelt på 270 m² tæt mod vandlinjen er arkitektonisk utilpasset områdets særlige karakter, det er i strid med kommunens vedtagne arkitekturpolitik og med planlovens intentioner om at beskytte kystnærhedszonen mod utilpasset byggeri.
 
Det attraktive og brede udsyn over Øresund og kysten, som er karakteristisk for havneområdet, vil blive krænket af en dominant fremmed bygning i kystlandskabet og offentligheden begrænses i adgangen til kysten ved byggeriet. Endvidere er parkerings forhold uløste i forhold til udbygningen. 

Der kan være forståeligt at sejlklubben ønsker bedre faciliteter. Når der skal findes en løsning på dette, må flere alternativer på bordet, frem for at låse fast på kun 1 forslag, som er det dårligst tænkelige, set i et offentligt perspektiv.

Der findes andre placeringsmuligheder
Der er jo f.eks. muligheder for andre placeringer og for at tænke sejlklubbens ønsker ind i en samlet helhed for såvel havneområdet som for Strandvejsområdet ved Mørdrupvej, Egebæksvang kirke, kirkestranden og Espergærde strand. Det er et trafikalt sort område med mange ulykker og vanskelige p-forhold, som det vil være relevant at forbedre og integrere i et nyt attraktivt strand- havne- og byområde. I denne sammenhæng kunne sejlklubbens planer være et positivt bidrag til at skabe liv og byudvikling i området. Der kunne måske også indgå mindre servicefunktioner og andre søsportsrelaterede aktiviteter i planen.

Helhedsplan
Der ligger kvalificerede planer fra Borger- og Grundejerforeningen for etablering af et spændende bymæssigt ”torvemiljø” ved Mørdrupvejs udmunding i Strandvejen, til gavn for Espergærdes lokalbefolkning, som nyt samlingssted. Et forslag, som støttes af S i dets realisering. Jeg vil gerne som socialdemokratisk byrådskandidat i Espergærde bakke op om at der laves en helhedsplan for området med henblik på at skabe et sammenhængende spændende havnetrafik- og bymiljø, som også indbefatter en løsning af sejlklubbens planer - ”hovsaløsninger” uden tilpasning og sammenhæng med omgivelserne, skal undgås.

Heldigvis er behandlingen af kommuneplanen i byrådet udskudt til efter kommunalvalget, så der er stadig muligheder for at ændre i kommuneplanforslaget.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM