Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Indsigelse til komuneplanen

B&G har flere gange valgt at samarbejdet med andre foreninger under mottoet at ”enighed skaber resultater”. I sagen om forslaget til et nyt klubhus på stranden, har det ikke været svært at finde ”fodslaw” med andre. Sammen med Historisk Forening for Espergærde og Omegn samt Danmarks Naturfredningsforening har vi derfor skrevet en indsigelse mod forslaget, der lyder.

Nyt klubhus truer miljøet omkring Espergærde Havn og badestrand.
Kommuneplanforslaget 2009-2020 indeholder rammebestemmelser der gør det muligt at bygge et nyt klubhus som placeres på dele af havnearealet og dele af den populære badestrand umiddelbart syd for Espergærde Havn. Klubhuset bliver ifølge skitserne op til 8,5 meter højt og det samlede bruttoetageareal - inklusive en stor træterrasse - nærmer sig 500 m2.

Nedennævnt tre lokale foreninger finder det yderst kritisabelt, at der i forslaget til kommuneplan søges indpasset bestemmelser, der gør det muligt at opføre et så voldsomt og dominerende byggeri i kystzonen. Det er foreningernes opfattelse:

 •  
  • at byggeriet vil ødelægge Espergærdes unikke havnemiljø, som både har historisk og kulturel betydning og værdi.
  • at byggeriet vil forhindre det frie udsyn både op og ned langs Øresundskysten samt ud over Sundet.
  • at det massive byggeri vil være et fremmedelement i kystlandskabet
  • at et projekt af denne art alene vil tilgodese de få på bekostning af naturen 
  • at et klubhus placeret det pågældende sted vil tilsidesætte hensynet til mange Espergærde-borgere, samt mange turister og gæster, som færdes og benytter Espergærde havn og strand.

Espergærde sejlklub har i dag til huse i et enestående klubhus som ejes af Helsingør Kommune. Huset er et bevaringsværdigt Jugendhus og udgør en del af det samlede havne- og strandmiljø, idet det kun ligger 40 meter fra havnen. Huset kræver i dag en gennemgribende renovering og istandsættelse, men vil fremover kunne danne ramme for sejlernes aktiviteter samtidig med, at det kan være ramme for en lang række andre søsportsaktiviteter i Espergærde Havn.

Sammenfattende er det de tre foreningers opfattelse, at de gældende rammebestemmelser for Espergærde havn skal fastholdes og overføres til den nye kommuneplan, således at et dominerende byggeri ikke kommer til at true miljøet omkring Espergærde Havn.

Med venlig hilsen
Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten mv. v/ Mogens Aarsleff Hansen
Historisk Forening for Espergærde og Omegn v/ Preben Poulsen
Danmarks Naturfredningsforening v/ Ebbe Kanne

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM