Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Skolestranden har fået stenhøfde og vokser

Da skolestrandens sand gennem de senere år var skrumpet  ind,  rettede  foreningen henvendelse til Helsingør Kommune og Jobhuset for at få den lille række sten udbygget til en egentlig høfde. Initiativet har resulteret i etablering af en ny og større høfde og den har allerede haft den tilsigtede virkning. 
 

 


Den nye og større stenhøfte på Skolestranden

 

 
Sandarealet er allerede vokset og sandet forsvinder ikke efter storm som tidligere.

 

Sandet på Skolestranden er ifølge Kommunes matrikelkort ca. 10 meter bredt og mod nord helt op til 20 meter. Det er dog mindst 20-25 år siden sandstranden har haft den bredde, da den de sidste mange år i badesæsonen typisk har været 3-5 meter bred og på den nordligste trekant strakt sig ca. 8-10 meter ud langs den lille høfde. Om vinteren var sandstranden endnu smallere og for 2 år siden i 2003 var den i perioder kun ca. 1 meter bred og andre steder var sandet skyllet helt væk.  

Da Skolestranden er meget populær, rettede foreningen henvendelse til Teknisk Forvaltning og Jobhuset, om det ikke var en ide for jobhuset at udbygge høfden. I løbet af sommeren 2003 svarede både stadsgartner Chr. Vang Christensen og sektionsleder Erik Bjerring positivt tilbage, at forslaget ville indgå som et forbedringsforslag til kommunens fritidsområde og at man ville tage kontakt til Kystinspektoratet. Allerede i oktober 2004 blev der læsset et par vognlæs kampesten af på strandarealet og i løbet af nogle dage fik en gravemaskine stablet de store sten på plads. En ny 15-20 meter lang høfde var en realitet.

 

Virker den nye stenhøfde
Vi er mange der syntes, at stenhøfder af store granitsten er både spændende og skulpturel smukke. Børn elsker at lege på de store sten og vandets evige bevægelse omkring høfder (vaser) i al slags vejr er en fryd for øjet. Men udover, at Skolestranden har fået en attraktion mere, vil den nye høfde så fremover kunne forhindre at sandet ikke flyttes af storm og strøm.

 

 De foreløbige vurderinger efter jævnlige observationer fra oktober 03 til ultimo januar 2004 er positive.

 

  • I perioder med stille vejr har den lange sandstrand haft en bredde på 3-5 meter, hvilket plejer at svarer til bredden om sommeren.
  • Den nordlige stand har i disse perioder haft et større trekantet sandareal helt op til 15 meter langs den nye høfde, hvilket den ikke tidligere har haft hverken sommer eller vinter. 
  •  Ved kraftig blæst har sandet et par gange været skyllet næsten helt væk på korte strækninger, men ikke på lange strækninger (80 meter), som før den nye høfde. 
  • Det glædelige er dog, at sandarealet efter kraftig blæst ikke skylles væk langs den nye høfde, men at det meste sand skylles op og ligger i højde på 30-40 cm godt blandet med tang. Efter kraftig blæst kan således måles sand helt ud til ca. 10 meter langs den nye høfde, der så danner en slags trekant op til ca. 40 meter mod syd, hvor sandet har en bredde på 1-2 meter.
  • Den nye høfde holder ikke kun på sand, men også på tang, hvorfor dette ligger i et større lag end tidligere. Dette kan skabe problemer i badesæsonen, da Helsingør Kommune hidtil ikke har foretaget nødvendig og løbende oprensning af Skolestranden. Faktisk er den ofte og ikke mindst i sommerhalvåret meget snavset.

 
Efterskrift juli 2010 

Skolestrandens sandareal har gennem årene stabiliseret sig, så der nu altid er en bred sandstrand. 
Ligeledes har kommunen for et par år siden retableret den ødelagte betonmur og øget den i højden, da sandstranden efter den nye høfte også vokser i højden. Ja, på den nordlige del af stranden er sandet vokset mindst 75 cm i højden. 

Vedligeholdelse er stadig mangelfuld og der flyder oftest med affald og ildelugtende tang. Kommunen siger næsten pr. automatik, at de mangler penge, men årsagen er nok snarere, at der ikke foretages en fornuftig prioritering, så vores strande i det mindste i badesæsonen holdes rene. 

 
Sandstranden er også vokset højden

Skolestrandens 2 bænke med bord bruges flittigt, selv om de i mange år har
været ødelagte. Hvornår mon kommunen får råd.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM