Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Strand og Vand afgør boligvalg

Passer kommunen godt nok på vores strande
Kommunen har inden  for det sidste år oprettet et såkaldt Borgerpanel, hvor en stor gruppe borgere via en mail får lejlighed til at besvare en række spørgsmål. Den første af disse undersøgelser har netop været afholdt.Ikke overraskende svarede 70 % af Borgerpanelet, at deres boligvalg i kommunen var begrundet med, at de boede i kommunen på grund af nærheden til vand og strand.

Kommunen arbejder meget på at tiltrække fremtidige resursestærke familier, hvor mor og far helst skal være under 40 år. En af begrundelserne for det nye Kulturværft i Helsingør har været at skabe et ”brand”, der kan tiltrække denne type økonomisk stærke familier.

På grund af almindelig fornuft og senest underbygget af Borgerpanelet svar, er det tankevækkende, at kommunen stort set ikke afsætter penge på vores kyststrækninger, hvis de vil skabe et godt image og tiltrække de såkaldte gode ”resursestærke” familier.

Vi oplever alle i vores hverdag manglerne, så her skal blot gives et par eksempler

Både på Espergærdes store strand og på Skolestranden flyder det i badesæsonen oftest med affald og ildelugtende tang. Det er således meget få dage, hvor man møder op til en rengjort strand, hvilket i øvrigt ikke er lykkedes for undertegnede, men jeg har hørt rygtet. Til sammenligning er det i det sydlige Europa ikke unormalt at de populære strande rengøres hver aften. Ja selv vandet inde for ca. 50 meters afstand fra kysten renses for flydende affald.

Badebroen på Skolestranden bliver først sat op ca. 1,5 måned efter sæsonen start uanset, at de ansvarlige kan forudse, at de første badegæster normalt kommer lidt ind i maj måned.

Stranden ud for Skotterup og Snekkersten har det ikke bedre og flere steder har bølgerne gnavet sig godt ind i den lave skrænt, så der kun er få meter bred sandstrand fyldt med tang og små sten. Et par små høfder, lidt sandfordring og andre tiltag ville forbedre disse strækninger væsentligt. Den langstrakte strand mangler også et par badebroer og bænke og de sunde vinterbadere må stort set sørge for sig selv.

Toiletforholdene er yderst beskedne. Ja i Espergærde har toiletter og døre være ødelagt i lang tid, så kun værdigt trængende folk vælger de offentlige toiletter. Men ud skal det, så Øresunds bølger lægger navn til lidt af hvert. Jeg kender ikke toiletforholdene i Snekkersten, men oplevede for et par år siden en aflåst dør. Uha.

I 2006 var der et borgermøde, arrangeret af Agenda 2000, om retablering af den førhen, så populære sandstrand ved Julebæk, der i dag er en noget stenet affære. De lokale politikere var meget lydhøre og man har også lavet en plan for sandfodring til lidt under ½ million kroner. Problemet var dog, at kommunen skulle betale 2/3 af udgifterne og Kystinspektoratet resten. Anlægsønsket er derfor taget ud af Kommunens budget for 2008 og er udsat på ubestemt tid.

B&G har tidligere beskrevet de ringe forhold ved vores strande uden, at det tilsyneladende hjælper. Vi har nu prøvet igen og skal derfor også opfordre vores medlemmer til at lægge et pres på kommunen, så vi kan få bedre bynære strande. Et ønske, der for øvrigt også er formuleret i kommunens dyrt betalte Visionsrapport til ca. 1 million kroner fra 2007.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM