Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Tak til partierne!

Tak til de konservative og socialdemokraterne for at bevare Espergærde strand og havn!


Vi kan nu fremover nyde og glæde os over den frie udsigt til øresund!

Borger- og grundejerforeningen (B&G) vil gerne på vegne af de involverede foreninger og de mange som har støttet underskriftsindsamlingen sende en stor tak til de konservative og socialdemokraterne for ikke længere at gå ind for at bygge et nyt klubhus på Espergærde strand og havn. Den samme tak skal lyde til de øvrige partier i byrådet, som også har taget afstand fra klubhusbyggeriet.

Vi går ud fra, at det betyder, at enhver form for forslag om et klubhus på Espergærde strand og havn fjernes fra forslaget til kommuneplan uanset, hvem af de to fløje der får flertal efter kommunalvalget.

 

 

 

B&G vil samtidig rose både socialdemokraterne og de konservative for deres positive bemærkninger til vor forenings forslag om at få udarbejdet en samlet helhedsplan for Espergærde havn, stranden og ”torvet” ved Mørdrupvejs udmunding i Strandvejen.

B&G vil derfor gerne have lov til at kvittere ved at invitere socialdemokraterne og de konservative samt også gerne andre partier i det nye byråd til sammen med B&G og de lokale foreninger og borgere omkring havnen og i Espergærde til at mødes en gang efter kommunalvalget for i åben dialog at drøfte ideer og perspektiver for den fremtidige udvikling af dette populære område.

Vort ønske er at få udarbejdet en helhedsplan, som både kan bevare det unikke havnemiljø og samtidig sikre mere trygge trafikale forhold men også udvikle et hyggeligt og levende torvemiljø til glæde for såvel borgerne i Espergærde samt de mange udefra, som gæster dette stemningsfulde hjørne af Nordsjælland. I en sådan plan skal det nuværende klubhus på Strandvejen naturligvis indgå med sigte på at optimere huset til gavn for sejlklubben og meget gerne også andre foreninger med tilknytning til havnen og vandet.

Vi glæder os over de to partiers imødekommenhed, og vi vil så snart valget er overstået tage kontakt til begge for at drøfte, hvordan vi sammen med alle andre interesserede kan skabe en god dialog om denne vigtige opgave. 

Til sidst skal jeg sige tak til de mange, der har støttet underskriftindsamlingen og oplyse, at indsamlingen hermed er stoppet.

Med venlig hilsen
Stig G Lund
Næstformand for B&G

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM