Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

To nye huse på Espergærde Havn!

Et af de mere overraskende forslag - et forslag om at bygge nyt klubhus for Espergærde Sejlklub på Espergærde Havns sydmole - så dagens lys for kort tid siden.
B&G er meget overraskede over forslaget, der indebærer, at sejlklubben skal bygge et hus på 283 kvm i en højde på 7½ meter på et meget følsomt sted!

Tegning over Espergærde Havn, hvor de foreslåede to nye huse er markeret med mørkerød farve. Det eksisterende fiskehus er markeret med lysrød farve, medens det forslåede nye havnebassin er markeret med blå farve.

 

Begrundelsen skulle være, at det eksisterende klubhus er nedslidt og gammelt. I så fald er det kommunen der ikke har forvaltet ejendommen korrekt. B&G vil derfor se med stærkt kritiske øjne på dette forslag.
Et andet forslag om at udvide havnen mod nord med et nyt bassin, vil B&G også se nærmere på i nær fremtid.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM