Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Udflytning af Espergærde Sejlklub!

Udflytning af Espergærde Sejlklub!

Der var, efter sigende, mange der blev forbløffede over artiklen som beskrev Espergærde Sejlklubs foreslåede udflytning til et nybygget hus på dele af den offentlige strand. Mindre er forundringen ikke blevet, da historien blev gengivet i den omdelte tryksag: Forslag til Kommuneplan 2009-20.

For de der ikke måtte kende de faktuelle data, har sejlklubben i dag til huse syd for havnen i en smuk gammel villa med masser af historie. I huset er der træningslokale, pejsestue, to køkkener, toiletter, bestyrelseslokale samt to stuer og værelse på 1.sal, altan og kælder med materielrum,  omklædningsrum og badefaciliteter. Haven der støder direkte ud til stranden rummer bl.a. terrasse, masteskur, jolleskur og oplagsplads for sejljoller. Herudover er der offentlige toiletter til brug for områdets strandgæster samt et erhvervslejemål i form af butikslokale.
Afstand til havnen er kun 40 meter, hvilket må siges at være optimalt.

Desværre har kommunen forsømt, at vedligeholde udvendigt. Samme forhold er dokumenteret på bl.a. skoleområdet (NIRAS rapporten) samt renoveringsprojektet på Marienlyst Slot. At argumentet; manglende vedligeholdelse, skulle berettige til en flytning, er da også nærmest humoristisk – måske var det rettelig at spørge med hvilken ret man løbende nedslider den kommunale ejendomsmasse og dermed indirekte forringer borgernes værdier?

Nu har nogen i deres visdom foreslået at man bygger et nyt hus på dele af den offentlige strand. Hermed løser man behovet for vedligeholdelse, i hvert fald de første år, og så kan byggeriet finansieres ved salget af det tidligere klubhus – jo, der tænkes langsigtet!

Et eventuelt byggeri vil fjerne en del af strandarealet i et område, hvor der på sommerens badedage i forvejen ikke er tilstrækkelig plads. I takt med den befolkningstilvækst bysamfundet har og vil gennemgå, er planen så at reducere det offentlige rekreative strandareal. Omvendt logik.

En anden væsentlig anke er af æstetisk karakter. Ved at bygge i kystlinien, på ydersiden af havnen, forringes synslinien over kyststrækningen. Det naturlige udsyn over Øresundskysten vil blive hindret af et fremmedlegeme. I den natur der oprindelig burde være beskyttet af Strandbeskyttelseslinien og de intentioner der lå til grund for Strandvejsrapporten.

Man kan undres over de bagved liggende rationelle bevæggrunde for sådanne dispositioner, men måske handler det om noget så simpelt som interessefællesskaber og her er ingen adgang for borgere uden medlemskab.

Med venlig hilsen

Carsten Elwers
Lystsejler og naturelsker

Fuglevangsvej 7, Espergærde

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM