BLIV MEDLEM AF ESPERGÆRDE BYFORENING - HVEM ER VI

Send mail om indmeldelse til:

lisbeththye@outlook.dk

Samtidig kan du indbetale kontingent på nedenstående konto.

Er du allerede medlem, så er det også nu vi beder dig om at betale kontingent for 2019. 

Venligst indbetal 100 kr. som dækker kontingent for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 på Byforeningens konto i Danske Bank:

Reg. 3183, kontonummer 8034559.
 

En ting mere: Vi vil meget gerne have din mailadresse, hvis vi må skrive til dig via den kanal. Send adresse til Byforeningens kasserer: lisbeththye@outlook.dk

 

ÅRSMØDE & DEBAT I ESPERGÆRDE BYFORENING

Espergærde Bibliotek, tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00

BYPLAN OG TRAFIK - NYE BOLIGER I ESPERGÆRDE

Oplæg til debat ved Peter Skriver, lektor i Byudvikling og Byplanlægning ved Roskilde Universitet

Bagefter årsmøde i Byforeningen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Eventuelt

Vel mødt

Kjeld Damgaard

Formand

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM