Beskatning af erhverv og om boligbyggeri i Espergærde:

Byforeningens formand Keld Olsen har en debat kørende med borgmester Benedikte Kiær om beskatning af erhverv og om boligbyggeri i Espergærde:

Først lagde Keld ud:

Højere skat på arbejdspladser i Espergærde
Da entreprenører ønskede at bygge boliger på fire store erhvervsgrunde i Espergærde industrikvarter, blev det meste af industrikvarteret udlagt som ”blandet bolig og erhverv” i kommuneplan og i lokalplan.

Både borgere, Espergærde Byforening og politikere støttede tankerne om at opføre boliger i en del af det hidtidige industrikvarter. Og meningen har hele tiden været, at der fortsat skal være erhvervsvirksomheder og dermed arbejdspladser i den tilbageværende del af industrikvarteret.

Men skatten på ejendomme i et område med ”blandet bolig og erhverv” er betydelig højere, end skatten på erhvervsejendomme. De virksomheder, som altså ønsker at fortsætte med at drive virksomheder beskattes altså hårdere, alene fordi man ønsker at fortsætte med at drive erhverv – og dermed arbejdspladser.

Nogle få virksomheder – fx Volvo værkstedet på Bybjergvej – fik taget deres ejendom ud af området ”blandet bolig og erhverv”. De resterende virksomheder må leve med, at de beskattes hårdere. Det opfordrer indirekte de eksisterende virksomheder til at finde nye græsgange, og eventuelle nye virksomheder til at vælge Espergærde – og måske hele Helsingør kommune - fra.

Det er selvfølgelig uholdbart.

I den nye kommuneplan, som sættes i gang i dette halvår, og i en kommende lokalplan må de tilbageværende industriområder ændres til ”erhverv”, så vi får lige beskatning af erhvervsvirksomheder, uanset hvor i kommunen de ligger. Forhåbentlig får det også som konsekvens, at erhvervsvirksomheder bevares og nye flytter til, så arbejdspladser skabes og bevares – også i Espergærde.

Borgmester Benedikte Kiær har så sent som på borgermødet den 31. marts 2022 forsikret, at der ikke skal bygges flere boliger i Espergærde. Så er det blot at få ændret kommuneplanen og lokalplanen.


Borgmester Benedikte Kiær svarede sådan på ovenstående:
Formanden for Espergærde Byforening Keld Olsen påstod i et indlæg i Helsingør Dagblad, at der skulle være højere skat på arbejdspladser i Espergærde. Det er jeg nødt til at korrigere.

Helsingør Kommune har selvfølgelig samme beskatningsvilkår for alle arbejdspladser i kommunen. Men - det beløb, man betaler som virksomhed, kan blive påvirket af, hvor meget staten (SKAT) mener, den grund er værd, hvor ens virksomhed ligger. Og i tilfældet her har staten altså vurderet, at nogle erhvervsgrunde i det gamle industriområde Espergærde er blevet mere værd, som følge af at mulighederne for grundene er blevet udvidet fra udelukkende erhverv til nu også at bygge boliger.

Jeg er fuldstændig enig i, at det er nogle voldsomme værdistigninger som staten lægger for dagen, og jeg ærgrer mig over, hvilken indflydelse det har på den grundskyld, som virksomhederne skal betale.

Og jeg må ærligt sige, at jeg venter med bekymring på de nye grundvurderinger for hele kommunen – vurderinger som har været længe undervejs.

En række virksomheder i det gamle industriområde i Espergærde, har på baggrund af de nye grundvurderinger fra staten, bedt Helsingør Kommune om lokalplansændring, så de kunne komme tilbage til den gamle betegnelse – altså kun være udlagt til brug for erhverv.

De henvendelser har byrådet imødekommet, ligesom Økonomi- og Erhvervsudvalget også har givet delvis fritagelse for den voldsomme stigning i grundskylden, indtil staten kommer med deres nye vurderinger.

Endelig bliver jeg også nødt til at rette Keld Olsen, når han til sidst i sit indlæg skriver, at jeg har forsikret, at der ikke bliver bygget nye boliger i Espergærde. Det stemmer ikke.

Derimod sagde jeg, at der ikke er noget flertal i byrådet, som vil sætte gang i nye lokalplaner, der giver muligheder for boligbyggerier i det omfang, som vi oplever lige nu i det gamle industriområde.

Det betyder, at der stadig godt kan gives byggetilladelser inden for de eksisterende lokalplaner i Espergærde. Ligesom jeg også sagde, at jeg ønsker et ekstra plejehjem i Espergærde for at imødekomme fremtidens behov.


Kelds svar til borgmesteren lyder:
Måske er vi enige, borgmester

Vil byrådet tillade mere boligbyggeri i Espergærdes industrikvarter?

Det er almindelig kendt, at der skal bygges fire store boligbyggeriet i Espergærde, hvor der tidligere var erhvervsvirksomheder: Triumph, Coloplast, Codan Steritex og Sandvik.

Det som er interessant for borgere og virksomheder i Espergærde er, om Byrådet vil tillade nye boligbyggerier på de sidste ca. 20 erhvervsgrunde i det tidligere industrikvarter i Espergærde, som også ifølge kommuneplan og lokalplan er udlagt til ”blandet bolig og erhverv”.

For sådan som beskatningen er tilrettelagt opfordrer man indirekte virksomhederne til at finde nye græsgange og nye virksomheder til at finde andre steder at slå sig ned. Med beskatningen menes ikke kommuneskatten, men ejendomsvurderingen og dermed ejendomsskatten, som borgmester Benedikte Kiær forklarer i debatindlæg den 21/4.

I den gældende kommuneplan og lokalplan for industriområdet forudsættes, at (bolig)byggerier udover de fire nævnte, kræver ny lokalplan. Derfor er det vigtigt, når borgmester Bendikte Kiær i læserbrev af 21/4 skriver, at ”der ikke er noget flertal i Byrådet, som vil sætte gang i nye lokalplaner …” (med undtagelse af evt. nyt plejehjem og ny daginstitution for enden af Højvangen – som i øvrigt tænkes lagt udenfor det hidtidige industriområde).

Hvis ikke Byrådet vil tillade nye boligbyggerier, bør Byrådet snarest få ændret kommuneplanen og i forlængelse heraf også lokalplanen, så der alene tillades ”erhverv”.

Byforeningen har måske taget borgmesterens udtalelser på Borgermødet for bogstaveligt. Det er måske heller ikke helt fair, for viden om, at nye boligbyggerier kræver ny lokalplan, kom ikke tydeligt nok frem på Borgermødet. Til gengæld er det rart at vide, at vi – med borgmesterens uddybende forklaringer – synes enige om, at der er højere ejendomsvurdering og dermed højere skat på erhvervsvirksomheder i Espergærde.

Tilbage står: Vil byrådet tillade mere boligbyggeri i Espergærdes industrikvarter?

Espergærde Byforening ønsker, at der skal være erhverv på de sidste erhvervsgrunde i Espergærde. Det gør vi, fordi kommunens næststørste by med snart 14.000 indbyggere ikke skal være en soveby; altså en by, hvor alle skal pendle for at komme på arbejdet.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM