Byforeningen har skrevet til Center for By, Land og Vand om ikke at dispensere fra lokalplan

Espergærde Byforening er blevet bekendt med bygherres ansøgning om dispensation fra lokalplan 3.49 modtaget i BLV den 21. marts 2022.
Dispensationsansøgningen indeholder ønske om ændret placering af P-pladser og ændret indkørsel/udkørsel til/fra P-pladser.
Imødekommelse af ansøgningen om udkørsel til Tinvej i den vestlige ende af matriklen, vil betyde, at udkørende trafik fra boligområdet vil ske i den vestlige ende af boligområdet. 
I lokalplanen er det forudsat, at cyklister fra bl.a. Rolighedsparken og boligområdet på det hidtidige Sandvik vil benytte Gymnasie-stien og for en dels vedkommende Tinvej og herefter pendler cykelsti langs Søbækken.
Hvis dispensationsansøgningen imødekommes, vil  disse cyklister på Tinvej blive mødt af udkørende bilister fra 50 p-pladser på Højvangen 6. Dette vil være en væsentlig ændring af lokalplanen og dens forudsætninger og vil formentlig forudsætte, at der udarbejdes ny lokalplan.
Espergærde Byforening skal foreslå, at udkørslen flyttes mod øst i god afstand fra pendler cykelsti langs Søbækken. 
Espergærde Byforening konstaterer i øvrigt, at der er planer om at placere overdækkede cykelparkeringer i boligområdets udkant og dermed så langt fra beboelserne, at det snarere er tale om alibi-placeringer, end et ønske om at beboerne skal have udbytte af de overdækkede cykelparkeringer.
BLV er velkommen til at kontakte undertegnede telefonisk for uddybende forklaring.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM