Byrådets politikere snydt

Helsingør Byråd gennemtvang for et par år siden en lokalplan for området lige øst for Kelleris Hegn. Det skete på trods af en massiv modstand, hvor flere ende 1.700 borgere skriftligt protesterede mod byggeriet. Lokalplanen blev vedtaget, da der var 25, der syntes den var en god plan. Uheldigvis var de 25 alle byrådsmedlemmer.

Lokalplanen gjorde det muligt at opføre 191 boliger i 1. etape. Byrådets medlemmer ignorerede beboerprotesterne med den begrundelse, at det ville blive et spændende byggeri placeret i små klynger, med varieret bebyggelse og med grønne kiler imellem. Tilmed lykkedes det bygherren at lokke byrådet til endnu en gang at søge dispensation fra skovbyggelinjen, hvilke betyder, at der i praksis må bygges helt op til trægrænsen, fordi de yderste træer teknisk set ikke er skov, men rester af en planteskole.

Nu er bebyggelsen i fuld gang med at blive opført. Hvis man ser den tegning, som lokalplanen indeholdt – gengivet her på siden – og sammenligner den med den bebyggelse, der nu er opført, står det lysende klart, at byrådspolitikerne er blevet taget et vist sted. Byggeriet, der nu opføres, er således en helt traditionel rækkehusbebyggelse i 2 etager langs stamveje – således som man ser dem i utallige kedsommelige forstæder. Der er absolut ingen variation i byggeriet og det er totalt umuligt at genkende den tegning, som politikerne gang på gang henviste til under den heftige debat forud for vedtagelsen.

Det kunne være interessant at få en kommentar fra de byrådsmedlemmer, som dengang stemte for projektet.

Denne sag er jo desværre kun endnu en ud af en lang række møgsager.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM