Der er brug for borgerinddragelse

Keld Olsen, Espergærde Byforening har sammen med Aslak Gottlieb, Andelsboligforeningen Rolighed efterlyst borgerinddragelse ved dispensationssager:

Naboer til byggeriet på den tidligere Codan Steritex-grund i Espergærdes industrikvarter og Espergærde Byforening har klagettil Planklagenævnet. En rigtig ærgerlig klage, fordi klagen måske kunne være undgået, hvis naboer og borgere var blevet inddraget.

Kommunen kan dispensere fra en lokalplan, hvis der er tale om mindre ændringer, som ikke er i modstrid med lokalplanens principper. Men i det aktuelle tilfælde forringer man forholdene for cyklister og gående, som i lokalplanen ellers skal fremme. En udkørsel blev flyttet, så det bliver til gene for cyklisterne. Overdækkede cykelskure bliver lagt ud i byggeriets hjørner. Man fjerner stigennembrud, så en facade bliver 200 meter lang. Og endelig fandt man, at nogle gamle træer pludselig ikke længerevar bevaringsværdige.

Kommunens byggesagsafdeling valgte med en hastebehandling i sommerferien at underkende naboernes og Byforeningens indsigelser mod ændringerne. Havde kommune og bygherre været indstillet på dialog, kunne alternative løsninger og potentielle forbedringer af den samlede udvikling af området være opstået. 

Det er forståeligt nok, at der kan opstå behov for bygherrer til at søge om dispensation fra lokalplanen. I dette tilfælde er man blot gået alt for vidt. Dispensationerne harmonerer ikke med hensigterne i lokalplanen. Derfor blev udfaldet en klage til Planklagenævnet. Ærgerligt, når nu der er kræfter i lokalsamfundet, som ønsker at bidrage konstruktivt til udvikling af byen. 

Det er ikke polemisk, når vi med afsæt i klagesagen lægger op til debat om, hvordan vi som borgerne skal agere, så vores ressourcer bliver inddraget i den lokale byudvikling. Kunne vi i den pågældende sag i det mindste ikke have haft en forudgående dialog og afsøgt løsningerne sammen?

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM