En ny molbohistorie i Mørdrup


”Vi genplanter naturligvis, hvis noget ikke spirer igen”, udtaler Anders Drachmann til dagspressen i
anledning af, at der er udtalt kritik af fældningen af et eksisterende plantebælte mellem Nordbanen
og Aa. Louis-Hansens Allé. Og så henholder han sig til, at entreprenøren har styr på om det er
lovligt eller ej. Det er vel at mærke en advokat, der udtaler sig sådan – som ansvarlig bygherre.
Problemet er, at lokalplanen ganske vist omtaler, at der skal udlægges et plantebælte langs banen
i en afstand af 25 meter fra spormidten. Men der står desværre intet i lokalplanen om at den
eksisterende beplantning på det samme sted skal blive stående. Og det er desværre endnu et
eksempel på hvor lidt styr der har været på formuleringerne i lokalplanerne gennem tiden.
Drachmann og co. har derfor - i strid med god moral - fældet den eksisterende beplantning for at
lade den gro op igen! Det lyder nøjagtigt som de molbohistorier, jeg læste som barn.
Det er i øvrigt også udtryk for en håbløs gammeldags tankegang. Allerede i 60’erne indså
fremsynede arkitekter, at man ikke skulle jævne et areal og fjerne al bevoksning før man byggede
– men derimod bruge træer og terrænforhold til at give det nye byggeri liv, fortælling og
autenticitet.

Kjeld Damgaard, Bestyrelsesmedlem af Byforeningen

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM