Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

Indsigelse mod Lokalplan 1.115 for Kjeldsbjerggaard

Helsingør Kommune
Teknisk Forvaltning
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde

 

Espergærde 12-11-2006

 

 

Indsigelse mod Lokalplan 1.115 for Kjeldsbjerggaard, Kongevejen 235  3070 Snekkersten.

 

Indledningsvis skal foreningen rose kommunen for Lokalplanens grundige redegørelse om baggrunden for lokalplanen, gårdanlæggets historiske udvikling og konklusioner.

I Borger og Grundejerforeningen har vi tidligere (2003) haft indsigelse mod nedrivning af gården og beklaget ejernes misligholdelse af den bevaringsværdige ejendom og manglende bopælspligt. Det er derfor glædeligt at kommunen fastholder dette princip, da ejerne på ingen måde må kunne få en fordel af deres skandaløse adfærd.

Vi skal derfor støtte den fremlagte bevarende Lokalplan med den tilføjelse, at hovedhuset og de 2 længer også efter ombygning i det ydre skal fremstå, som den bygning inkl. haveanlæg, der blev indstillet til fredning.

 

Hovedbygningen
For hovedbygningen medfører dette blandt andet, at eksisterende udvendige bygningsdetaljer, skorstensplacering, dør- og vinduesplacering ikke må ændres.

Sidebygningerne
For de 2 længer medfører dette, at de stadig skal fremstå med kalkede facader og spidsskåret lodret træbeklædning over facademure. Vi er indforstået med, at der ved en ændring af længerne til boliger eller serviceformål vil komme flere udvendige døre og vinduer, men at dette ikke må medføre en tilsidesættelse af, at der tale om en nænsom ombygning af nogle tidligere landbrugsbygninger. Dette bør tydeligt fremgå af den endelige Lokalplan, ligesom det af skal fremgå, at facadernes endelige udformning skal godkendes af kommunen og evt. andre offentlige instanser før en byggetilladelse kan udstedes.

Haveanlægget
Vi skal endvidere rose Lokalplanen for at bevaringsværdige træer og helheden i haveanlæg i.h.t. kortbilag 2 og 3 specifikt er nævnt. Dette skal fastholdes og vi skal opfordre kommunen til efter nogle år, at foretage et syn af haveanlæg og skride ind, såfremt dette ikke bliver overholdt.

Venlig hilsen
Mogens Aarsleff Hansen, sign

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM