Stop dispensationer fra lokalplaner

Trods massive borgerprotester vedtog Byrådet i november 2019 lokalplanen for Espergærdes industrikvarter med tilladelse til at private bygherrer kan opføre mere end 800 boliger. Borgerne var især utilfredse med Byrådets tilladelse til at bygge i fem etager og langt tættere end fastlagt i kommuneplanen.

Kun lidt mere end et år efter lokalplanens vedtagelse ønsker bygherrerne nu dispensationer fra lokalplanen. Ønskerne spænder vidt, men kan næsten alle adresseres til bygherrernes ønske om at bygge det maksimale antal kvadratmeter; bygherrerne ønsker naturligt nok den størst mulige fortjeneste.

På mandag skal Byrådets By-, Plan- og Miljøudvalg så behandle en ansøgning fra ejerne af Triumph-grunden. Bygherren vil bl.a. nøjes med at overdække halvdelen af cykelparkeringspladserne, bygge udenfor byggelinjerne, undlade opbevaringsrum i tilknytning til den enkelte lejlighed, og ud mod Hovvej lave vinduer, som pga. støjkrav ikke kan åbnes.

I stedet for de mange dispensationer, kunne bygherren naturligvis vælge at bygge færre og mindre boliger. Men det vil jo gøre fortjenesten mindre.

Byrådets politikere er i byggesager i forvejen på kollisionskurs med borgerne i Espergærde. Det må forventes, at flere politikere indkasserer konsekvenserne ved efterårets byrådsvalg.

Men Byrådets velvillighed overfor bygherrers dispensationsønsker har videre konsekvenser. For når bygherrer – små som store – ikke kan regne med kommuneplaner og lokalplaner, fører det til at bygherrer ønsker nye planer, ændrede planer og yderligere dispensationer fra planer. Og som følge heraf flere klager over vedtagne planer. Både planer og klager skal behandles igen og igen af forvaltningen og af Byrådet, og borgerne skal også igen og igen sætte sig ind i nye og ændrede planer. 

Det koster alt sammen kommunale ressourcer, som kunne være brugt på mange andre gode ting, som vi trænger så voldsomt til i Helsingør kommune.

Så kære Byrødder: Sæt proppen i bygherrernes/Aladdins lampe med dispensationer og send det klare signal, at der ikke gives dispensationer til flere store byggeprojekter i Helsingør kommune.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM