Nyhedsbrev

I disse Corona-tider er det vanskeligt at afholde borgermøder og lignende. Bestyrelsen har derfor besluttet at udsende dette nyhedsbrev om de mest aktuelle spørgsmål.
Alle andre initiativer (end borgermøder) til et bedre Espergærde fortsætter bestyrelsen naturligvis med uformindsket styrke.

Hjemmeside mm.
Byforeningens hjemmeside www.byforening.dk er blevet fornyet og strømlinet. På forsiden kan du se en lille kort film, som præsenterer Espergærde.
Du kan også følge med på Byforeningens Facebook-side. Du skal på Facebook anmode om at blive medlem af gruppen, som lige nu har flere end 1500 følgere.

Byggerier
Industrikvarteret: Firmaet Carmo klagede over lokalplanen til Planklagenævnet, men klagen blev afvist. Byggerierne forventes at begynde i foråret 2021.
Kelleris: Der er gjort nogle mindre betydningsfulde historiske fund efter en beboelse fra jernalderen. Derfor kan der ses gravning af ”søgegrøfter” i overfladen, og en mindre forsinkelse af byggeriet forventes.
Kløvermarken/Nørremarken: Efter bygherrens konkurs er der med corona-udfordringer gang i byggeriet på ny. Danbolig oplyser, at 23 af 33 lejemål er udlejet til indflytning 01.02.2021.
Mørdrupvej (tidl. Teknisk Forvaltning): Byforeningen har endnu ikke stillet sig tilfreds med, at ejendommen er solgt på en måde, som tilsidesætter planlovgivningens regler om borgerindflydelse. Klage er sendt til Folketingets Ombudsmand.
Byforeningen følger byggerierne.

Biodiversitet
Byforeningens forslag om en frugtlund ved Mørdrupskolen har ført til, at kommunen har iværksat et større projekt om biodiversitet ved alle Espergærdes skoler.

Spildevand mm
I 2019 udledtes fra Espergærde Rensningsanlæg godt 150.000 kubikmeter urenset spildevand. (Forsyningen ønsker det benævnt ”fortyndet spildevand”, fordi det også kan indeholde regnvand.)
Uanset benævnelsen er det en miljømæssig skandale. Og urimeligt at vi skal bade og sejle rundt i spildevand.
Byforeningens vedholdende indsats har foreløbig ført til, at Forsyningen har fremskyndet en effektivisering af Espergærde Rensningsanlæg, som nu forventes færdig i sommeren 2022 i stedet for i 2024. Forsyningen har desuden vedtaget at renovere 400 meter kloakledning langs Hornbækvej og at etablere to større regnvandsbassiner på Hornbækvej/Strandvejen og Hornbækvej/Jernbane Allé.
Den langsigtede løsning er at adskille regnvand og husholdningsspildevand, også kaldet ”separatkloakering”. Et arbejde som forventes at tage op til 30 år og koster mange millioner. Derfor bør der også straks søges andre måder at begrænse udledningen af regnvand til de offentlige kloakker.
Byforeningen fortsætter arbejdet på at få stoppet/formindsket udledningen.

Trafik
Byforeningen støtter Byrådets udtrykte ønske om at flere benytter cyklen til lokal transport, så de som er afhængige af at køre i bil også får mulighed for det. For at fremme dette og for at skabe tryghed, arbejder Byforeningen på, at hele Espergærde bliver en 40 km/t-zone. Det kræver ændring af lovgivningen, så det bliver et langt sejt træk.
Bestyrelsen arbejder også med mindre ambitiøse projekter som forbedring af havnetorvet Mørdrupvej/Strandvejen.
Bestyrelsen havde stillet i udsigt, at der vil blive holdt borgermøde om HH-forbindelsen, når ministeriets rapport foreligger. Rapporten synes foreløbig forsinket, og et borgermøde i disse Corona-tider er ikke aktuelt. Men Byforeningen lader heller ikke dette ligge stille.

Kultur
Biblioteket skal og bør fastholdes og udbygges som kultursamlingspunktet i Espergærde. Byforeningen arbejder stadig med at få etableret en bibliotekshave mellem biblioteket og IRMA. Flynderupgård må til bevares og til stadighed indeholde (lokal-)museum for landbrug, skovbrug og fiskeri.
Espergærdes mange foreningsaktiviteter skal fortsat kunne udleves på Egegården, som også skal give mulighed for nye initiativer, uden det nødvendigvis skal være i foreningsregi.

Medlemmer og indflydelse
Jo flere medlemmer, jo stærkere forening, jo bedre arbejde for Espergærde.
Fasthold derfor dit medlemskab. Og få din nabo til at melde sig ind. Kontingentet er trods alt kun 100 kr/år – skriv navn, adresse og mail til kasserer Lisbeth Thye og indbetal kontingentet til reg 3183 konto 8034559.
Ønsker du at være aktiv i Espergærde Byforening eller i enkelte sager, er du meget velkommen til at henvende dig til formanden på 20485306 eller mail keld3060@gmail.com.

Espergærde, den 23. november 2020

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM