Spildevandsoverløb i Espergærde - Hvem skal betale?

af Keld Olsen

På 10 år er overløb fra Espergærde Renseanlæg mere end 10-doblet. Chefredaktør Peter Hagmund-Hansen slår i lederen i onsdags til lyd for, at boligejerne må til lommerne.

Sådan må det nødvendigvis være. I sidste ende er der kun borgerne selv til at betale. Derfor betaler vi alle for det vand, vi bruger, og samtidig for afledning af spildevandet.

I Espergærde er der det særlige, at hele det sydvestlige Espergærde er udbygget, uden man samtidig har udvidet kapaciteten på renseanlægget. Der er kommet flere kroner i kassen hos Forsyning Helsingør, men ledningsnettet og Espergærde Renseanlæg er ikke udbygget i samme takt. Ledningsnettet og renseanlægget er derfor kommet under et stadig større pres, og i dag synes bare den mindste smule regn at skabe overløb.

Forsyning Helsingør arbejder med en udvidelse af kapaciteten på Espergærde Renseanlæg, men det er ikke nok. Det er også nødvendigt, at man etablerer flere bassiner til forsinkelse af regnvand, så det ledes til renseanlægget i en jævn strøm. Desuden bør der skabes incitamenter til at husejere leder regnvandet udenom kloakkerne, fx ved at bygge faskiner. Ved fremtidigt byggeri må det sikres, at regnvandet separeres, og altså løber udenom det øvrige spildevandsnet.

Men hvem skal betale? Det er naturligvis en opgave for Forsyning Helsingør og dermed alle borgere. Ikke kun for de borgere, der tilfældigvis bor i eller ved de udbyggede områder. Alle borgere betaler og har betalt til afledningen af spildevand. Hvor og hvordan, der skal investeres for at forebygge og løse problemerne, er en opgave for Forsyning Helsingør på vegne af alle borgere.

Ved nybyggeri betales tilslutningsafgift for hver ny ejendom. Bygges en industribygning, betales én tilslutningsafgift, og bygges 200 boliger, betales 200 tilslutningsafgifter. Men ændres en industribygning til 200 boliger, som det sker i Espergærdes Industrikvarter, betales ikke (ny) tilslutningsafgift for de 200 boliger, selv om det forøger belastningen af ledningsnet og renseanlæg.

Det er netop problemstillingen i Espergærde, hvor Byrådet har givet tilladelse til opførelse af mere end 700 boliger. Det betyder yderligere pres på ledningsnet og renseanlæg. Byggerierne er imidlertid – eller heldigvis, når vi taler overbelastet ledningsnet og renseanlæg – forsinkede. Her bør lovgivningen ændres.  Byrådet og  Forsyning Helsingør har en opgave med at gøre regeringen opmærksom på denne urimelighed.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM