Trafikministeren svarer positivt om 40 km i Espergærde

Byforeningenn har fået svar fra Trafikminister Benny Engelbrecht på vort forslag om mulighed for 40 km faretbegrænsning i Espergærde:

Byforeningen har skrevet til trafikministeren om at gøre det muligt lokalt at beslutte hastighedsbegrænsninger:

Kære Benny Engelbrecht

Bilerne kører for hurtigt. Vi vil gerne have hastighederne ned i vores lokalområde.

Espergærde Byforening skal derfor bede dig om at arbejde for, at Byrådet kan fastsætte lavere hastighedsgrænser i tættere bebygget område end 50 km/t. Aktuelt ønsker Byforeningen, at hele Espergærde (med en enkelt undtagelse) bliver 40 km/t-zone – og i skoletiden 30 km/t ud for skolerne.

Det handler om tryghed – ikke i første række om at begrænse allerede konstaterede ulykker. For dem er der ikke overvældende mange af: De såkaldt ”svage trafikanter” begrænser deres færdsel og sætter sig hellere ind i en bil, når de skal transportere sig.

Trafikeksperter vil sikkert kunne fortælle, at den bedste måde at få hastigheden ned på er at lade cyklerne køre på kørebanen. Men forældrenes holdninger er klar: ”Det lægger vi bare ikke børn til.” Det er derfor nødvendigt, at vi får hastighederne ned, så der bliver skabt tryghed til, at vi tør sende børnene afsted på cykler.

Det er sundt at gå/cykle, og det er i overensstemmelse med Helsingør kommunes Cyklistplan, at flere skal motiveres til at cykle. En generel hastighedsnedsættelse vil bidrage. Og Espergærde har en størrelse og geografi, som vil kunne bidrage til at flere cykler. Vi har vores Byråds og vores borgmesters opbakning.

Det handler ikke kun om skoleveje eller udvalgte veje, men om større område på ca. 2x4 km. Derfor tænker vi, at det er en forudsætning, at bekendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser skal revideres.

Vi beder dig ændre bekendtgørelsen.

Vores forslag er ikke helt hen i vejret, tværtimod er Danmark bagud:
• I Sverige kan byrådet fastsætte lavere hastigheder, og det er almindeligt med 40 km/t i byerne, fx i Malmø og Helsingborg, men også i mange mindre byer/bysamfund.
• I Tyskland tages særlige hensyn til cyklister: I byer skal bilister fra 01.01.2021 sikre sig, at der ved en overhaling er 2 meter mellem cyklen og bilen.

Hvis du har tid til at mødes, kommer vi gerne til hovedstaden, ligesom du er velkommen til at besøge os i Espergærde.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM